19 APRIL STUDIEDAG ‘GROND’

19 APRIL STUDIEDAG ‘GROND’

De Pthu is sinds september een groot onderzoek gestart naar het thema ‘Grond’. Als stuurgroep achten we de thema’s, vragen en deelgebieden van dit onderzoek zeer relevant. In samenwerking met de Pthu organiseren we dan ook een studiedag rond dit...
23 juni Studiedag A.I. en de theologie

23 juni Studiedag A.I. en de theologie

Artificial Intelligence maakt een opmars in onze samenleving. Algoritmes, deep learning, chatgtp… wat is het eigenlijk en wat kan de theologie er voor zinnigs over zeggen? LEZINGEN LEZING: IMPACT AI MAATSCHAPPIJ EN RELIGIE Pim Haselager – hoogleraar...
Studiedag ‘Hoe nu verder met de kerk?’

Studiedag ‘Hoe nu verder met de kerk?’

Tijdens een brainstormsessie van de stuurgroep kwam naar voren dat we als predikanten en kerkelijk werkers allemaal een soort ‘en hoe nu verder?’ gevoel hebben overgehouden aan al het corona gebeuren. We kunnen al enige tijd weer fysiek bij elkaar komen. Veel...
Coronaherdenkingen anno 2022

Coronaherdenkingen anno 2022

Vorig jaar augustus hebben we met het pioniersgeestnetwerk een workshop gehouden over het organiseren van plaatselijke coronaherdenkingen samen met de burgerlijke gemeente,  buurtvereniging, ziekenhuis of verzorgingshuis. In die tijd gingen de gedachten van het...
Geslaagde studiedag

Geslaagde studiedag

Tijdens de opening, hebben we met elkaar stil gestaan bij het overlijden van onze oud-voorzitter René van der Rijst, omlijst met ontroerend pianospel door Rian Veldman. Hoe kwetsbaar leven is, voelen we eens te meer. Het onderwerp van deze dag “Afhankelijkheid” sluit...