Tijdens de opening, hebben we met elkaar stil gestaan bij het overlijden van onze oud-voorzitter René van der Rijst, omlijst met ontroerend pianospel door Rian Veldman. Hoe kwetsbaar leven is, voelen we eens te meer. Het onderwerp van deze dag “Afhankelijkheid” sluit aan bij ons gezamenlijk ervaren daarvan.

Prof. Hans Alma neemt ons mee in haar denken over onze afhankelijk in de wereld en legt dit uit aan de hand van ‘theologie als een voluit ecologische discipline’. Ecologisch wordt dan verstaan als ‘de wijsheid om thuis te zijn in de wereld’. Wij zijn deel van deze wereld en wij zijn ervan afhankelijk. Het citaat van dr Albert Schweitzer benadrukt deze wederkerige afhankelijkheid: “Ik ben leven, dat leven wil, temidden van leven, dat leven wil.”

Aansluitend luisteren we naar een bijna ‘spoken word’ voordracht van schrijfster en theatermaakster Rebecca de Wit, die ons eens te meer duidelijk maakt dat onafhankelijk (willen) zijn een illusie is. Alles is met alles verbonden. En afhankelijkheid is daarin juist de kracht. 

Er volgt een geanimeerd gesprek tussen deze twee met uiteraard ook vragen uit de zaal. Kan de afhankelijkheidsverklaring, een aantal jaar geleden opgesteld door Rebecca de Wit, ook als geloofsbelijdenis verstaan worden? 

Na een korte pauze luisteren we naar drie verhalen van collega’s, die afhankelijkheid hebben ervaren in hun werk. En dat die afhankelijkheid soms ook knelt en schuurt. En hoe verhouden we ons er dán mee? Voegen we ons in een systeem of proberen we de ruimte te zoeken en hoe behouden we onze eigen identiteit in het grotere geheel. Rolinka Klein Kranenburg vertelt over een slepende procedure bij het college van Opzicht en tucht. Dat je afhankelijk bent van een oordeel van mensen die jou niet kennen, die belast worden met een aanklacht die gebaseerd is op onwaarheid en ontstaan uit wraak. Bert Boter vertelt over zijn worsteling in zijn burn out. Afhankelijk als je bent als predikant van huis en inkomen van de gemeente en dan te ziek zijn om daar iets tegenover te stellen. 

Margrieta Reinders neemt ons mee in de wereld van het pionieren. Een verhaal willen delen, keer op keer, dat te mooi is om niet te delen, maar wat zich soms alleen laat delen als een gevecht tegen de bierkaai, lees de gevestigde orde.

Kortom, als collega’s zijn we ook afhankelijk van elkaar, onze draagkracht, onze verbondenheid in en buiten de kerk en vooral een dag als dit: dat die draagkracht en geestkracht voedt en laat zien: je bent niet alleen.

Rolinka Klein Kranenburg

Bekijk de foto’s van deze eerste fysieke studiedag sinds anderhalf jaar!
Op een prachtige locatie.