Geruchten

Geruchten

Gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers, studenten en andere theologen kunnen zich aansluiten bij Op Goed Gerucht. De kosten van het lidmaatschap zijn € 25,00 per kalenderjaar. Leden ontvangen twee tot drie keer per jaar ons blad, Geruchten. Lidmaatschap geeft ook korting bij studiedagen. Je kunt je hier aanmelden als lid.

Elk nummer heeft een thema, soms ook aansluitend op de studiedagen. Naast inhoudelijke artikelen publiceren we in Geruchten ook nieuws uit de stuurgroep.

Thema’s van Geruchten in de afgelopen jaren:

• Het lef van de predikant
• Het boek is beter – Over theologie en literatuur
• Verkoop je kerk – Over missionair kerk zijn
• Preekwijzer – De kerk uitgepreekt
• Vloeiende grenzen – Kerk en nieuwe spiritualiteit
• Verraad!
• Liberaal Christendom
• Spelen met vuur
• Hete hangijzers

• Schuld en schaamte
• Hier ben ik
• Pionieren
• Het ambt
• Onbehagen
• Kleurrijke liturgie
• Menselijkerwijs van God spreken
• Kerk en Kunst
• Waar is de wijsheid?
• Gender

Redactie

De redactie van Geruchten bestaat uit
Barbara de Groot
Rienk Lanooy
Esther de Paauw
Rian Veldman
Rinus van Warven

Redactie-adres

Rinus van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
info@rinusvanwarven.nl

Bekijk de laatste edities

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits en je mist niets.

Klik hier voor je aanmelding

Secretaris

Marjan de Vries

opgoedgerucht@gmail.com

Opgave Studiedagen

opgoedgerucht@gmail.com

Penningmeester

Bert Boter

Banknummer NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht