In juni 2022 sprak Aarnoud van der Deijl op de Geruchtdag rondom het thema ‘Hoe nu verder met de kerk?’ Het boek waarmee hij toen bezig was, getiteld ‘De toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop’ verschijnt op 21 november a.s.

Over het boek

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag predikant Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Dat deed iets met hem. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.
Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen zeven plannen die de kerk niet konden redden’. Maar zijn betoog stopt daar niet. Ziet hij iets over het hoofd? Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’ zoals Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.


Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk en de
gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle missionaire plannen hebben de kerk niet gered, maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden, de rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische
reflectie of leidt verlies daarvan automatisch tot ‘verarming’ van individu en samenleving?
Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek.


“Dit is een boek waarop we gewacht hebben. Eerlijk en in uiterst persoonlijke stijl
gaat de auteur de plannen na die de kerkverlating niet hebben kunnen stoppen. … Hij
rouwt daarom, maar ziet ook het betekenisvolle dat gebeurt in al dan niet kleine
geloofsgemeenschappen.”

– Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie (PThU)


Minisymposium en boekpresentatie
Op dinsdag 21 november van 14-16 uur is er een in het Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk in Utrecht. Daar spreken René de Reuver, Leendert-Jan Parlevliet
(hoogleraar praktische theologie in Brussel) en Kristien Hemmerechts (romanschrijver). Voor deze bijeenkomst is opgave noodzakelijk, gezien de beperkte ruimte bij de schrijver:
arvanderdeijl@solcon.nl.


Op vrijdagavond 24 november is er om 19.30 uur een presentatie in De Ark in Hoofddorp.
Daar spreken Lex Passchier (scenarioschrijver van o.a. Oogappels), Ben Ewals (architect en betrokken bij de herbestemming van een klooster in Brabant) en Remco Pols (regiomanager Haarlemmermeer bij Ymere en oud-wethouder).