REACTIE NOTITIE UITWERKING BEROEPSPROFIELEN

REACTIE NOTITIE UITWERKING BEROEPSPROFIELEN

In de november-synode zal opnieuw over het ambt worden gesproken. Dit keer zullen er geen besluiten worden genomen, maar het korte stuk dat aan de orde komt, de ‘Notitie uitwerking beroepsprofielen’, is er niet minder belangrijk om. Er wordt voorgesteld om een...
Boekpresentatie: De toekomst van de kerk

Boekpresentatie: De toekomst van de kerk

In juni 2022 sprak Aarnoud van der Deijl op de Geruchtdag rondom het thema ‘Hoe nu verder met de kerk?’ Het boek waarmee hij toen bezig was, getiteld ‘De toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop’ verschijnt op 21 november a.s. Over het boek Een leven...
24 november ‘Klimaatrouw’

24 november ‘Klimaatrouw’

We komen op vrijdagmiddag 24 november bij elkaar met het pioniersgeestnetwerk in de Bavo in Haarlem. Het onderwerp is: klimaatrouw, hoe daar mee te dealen?  Heb je zin om te komen? De klimaatverandering levert diep verdriet en grote zorgen bij heel veel mensen....
23 juni Studiedag A.I. en de theologie

23 juni Studiedag A.I. en de theologie

Artificial Intelligence maakt een opmars in onze samenleving. Algoritmes, deep learning, chatgtp… wat is het eigenlijk en wat kan de theologie er voor zinnigs over zeggen? LEZINGEN LEZING: IMPACT AI MAATSCHAPPIJ EN RELIGIE Pim Haselager – hoogleraar...
Statement BNP synoderapport

Statement BNP synoderapport

Evenals Coen Wessels roept ook de Bond van Nederlandse Predikanten de synode op om op basis van het huidige rapport geen beslissing te nemen. Lees hier het gehele statement
Statement BNP synoderapport

Reactie Synoderapport

Met de synode voor de deur reageert Coen Wessels op ‘Werkers aan het mozaïek van kerkplekken’. ‘Er ligt nu een besluitvoorstel bij de synode waarin gevraagd wordt om de genoemde profielen goed te keuren. Maar, zoals gezegd, het is onduidelijk hoe die...