Nieuwe voorzitter Op Goed Gerucht

Nieuwe voorzitter Op Goed Gerucht

Dominee Jeannet van Doorn is de nieuwe voorzitter van de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht (OGG). Van Doorn volgt in het voorzitterschap dominee René van der Rijst op. De bevlogen Van der Rijst was een kritische voorzitter maar stond altijd open voor gesprek....
Bericht van de stuurgroep

Bericht van de stuurgroep

Wij, de stuurgroep van Op Goed Gerucht, hopen dat je in een voor jou gebruikelijke toestand van gezondheid verkeert! Want: in deze periode is niets vanzelfsprekend. Daarom ook: én we hopen dat je – ondanks alles – nog altijd geïnspireerd en gemotiveerd...
Website ‘Liberaal christendom’

Website ‘Liberaal christendom’

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te...
Open brief n.a.v. het synodebesluit over het homohuwelijk

Open brief n.a.v. het synodebesluit over het homohuwelijk

Ruim 450 predikanten en kerkelijk werkers vanuit Op Goed Gerucht en de V.V.P. en van daarbuiten hebben onze Open Brief over het homohuwelijk ondertekend! Inmiddels is deze in Trouw verschenen, met ook een artikel van de redactie. Mooi dat we op deze manier...
OGG over de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’

OGG over de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’

Open brief aan de leden van de synode van de PKN. De pioniersbeweging stelt vragen aan de kerk, op het gebied van organisatie en ten aanzien van het wezen van de kerk en haar roeping. De nota Mozaïek van kerkplekken probeert een antwoord te geven op deze...