De Pthu is sinds september een groot onderzoek gestart naar het thema ‘Grond’. Als stuurgroep achten we de thema’s, vragen en deelgebieden van dit onderzoek zeer relevant. In samenwerking met de Pthu organiseren we dan ook een studiedag rond dit thema.

KLIK HIER VOOR HET HELE PROGRAMMA