Op 8 november van het vorige jaar vond er een studiemiddag plaats naar aanleiding van het verschijnen van het boek Boven is onder ons: Denken over God na God. De middag werd mede mogelijk gemaakt door Op Goed Gerucht.

In het boek stelt Rick Benjamins dat het nog steeds zinvol is na te denken over God, ook al hebben we afscheid genomen van een God boven ons. God kan helpen ons te verhouden tot de wereld die meer is dan kale en harde feiten.

De christelijke traditie geeft datgene waarmee de werkelijkheid ons overstijgt en iets met ons de doet de naam God. Het verwoorden daarvan doen wij zelf en daarmee is het mede van ons afhankelijk. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid deze naam en verwoordingen steeds opnieuw te doordenken.

Vier academici reageerden op het boek en de uiteenzetting van Benjamins: Wouter Slob, emeritus bijzonder hoogleraar protestantse kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, Enrieke Damen, promovenda Ethiek aan de PThU, Marcel Barnard, hoogleraar Praktische theologie & Liturgiewetenschap aan de PThU en Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de faculteit Religie en Theologie aan de VU.

Het leverde vier verschillende reacties op en – vooral dat was interessant – uit verschillende disciplines. Zeker de bijdrage van Hans Alma was onverwacht en gaf ruimte aan een andere invalshoek.

Het was, al met al, een leerzame middag. Maar het leerzame werd nog overstegen door de aanwezigheid van heel veel collega’s. Veel leden van OGG ook, en zoals bekend mag worden verondersteld zijn die doorgaans bijzonder leuk en gezellig.

Veel van wat ik deze middag hoorde was hard werken voor mij, ik ben ook alweer wat jaartjes weg van de academie. Maar hard werken is niet erg, integendeel: het was inspirerend en nodigde uit het boek van Benjamins met aandacht te lezen.

Bert Boter