Contact opnemen

Wil je meer weten wat Op Goed Gerucht
voor jou kan betekenen?

Reageren

We staan open voor je vragen en suggesties.

;

Reacties

Reacties op de website kun je richten aan de voorzitter: Jeannet van Doorn jeannetvandoorn@gmail.com

Email

opgoedgerucht@gmail.com

Neem contact op

Meer weten over Op Goed Gerucht? Vragen?

Neem nu contact met ons op:

Secretaris

Marjan de Vries

opgoedgerucht@gmail.com

Opgave Studiedagen

opgoedgerucht@gmail.com

Penningmeester

Bert Boter

Banknummer NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht