Lidmaatschap

Doe mee aan OGG!

Sluit je aan

Lid worden

Gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers, studenten en andere theologen kunnen zich aansluiten bij OGG door een e-mail te sturen naar opgoedgerucht(at)gmail.com.

 OGG had op 31 december 2018 378 leden.

Kosten

De kosten per kalenderjaar  zijn € 25 bij machtiging, € 27 bij betaling per factuur. 

Opzeggen

Opzeggingen kunnen via het zojuist genoemde adres.  De opzegtermijn na het eerste jaar is drie maanden.

 

Financiële zaken

Individuen, groepen en kerken kunnen OGG financieel steunen door een gift over te maken op ING rekening NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht.

Naast bijdragen en donaties van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van
Dominass Asurantiën B.V. te Ochten
de predikantenverzekeraar.

De financiële afhandeling van de ledenadministratie en de uitgave van de nieuwsbrief Geruchten worden verzorgd door Skandalon – tekstuitgaven op het grensvlak van godsdienst en cultuur.

Secretaris

Marjan de Vries

opgoedgerucht@gmail.com

Opgave Studiedagen

opgoedgerucht@gmail.com

Penningmeester

Bert Boter

Banknummer NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht