Tijdens een brainstormsessie van de stuurgroep kwam naar voren dat we als predikanten en kerkelijk werkers allemaal een soort ‘en hoe nu verder?’ gevoel hebben overgehouden aan al het corona gebeuren. We kunnen al enige tijd weer fysiek bij elkaar komen. Veel activiteiten in kerken zijn de afgelopen maanden weer opgestart. Dat is fijn, maar ergens voelen we ook dat er dingen zijn veranderd. Dat er veel vragen liggen. Dat processen zijn versneld. Dat we dingen moeten/mogen loslaten. We voelen de urgentie van dit alles. Maar de vraag is, hoe bewegen wij als professionals binnen dit hele gebeuren? En hoe komen wij los uit al die vaste structuren en patronen waar ook wij als werkers in de kerk in vastzitten? Hoe ervaren we dat er juist nu ruimte is om te spelen, te proberen, te veranderen?
Grote onderwerpen en interessante vragen. Daarom willen we er vrijdag 24 juni een inspirerende 44ste Geruchtdag over organiseren.

We beginnen de dag met een viering en daarna komen er drie sprekers aan het woord. Vanuit hun eigen ervaringen laten ze een pittig en duidelijk geluid horen. Geen flauwe, sussende verhalen, maar vlammende betogen waarin echt iets gezegd wordt. Verhalen die herkenning geven, schuren, inspireren en aan het denken zetten. Verder zal er natuurlijk volop ruimte zijn om leuke collega’s te ontmoeten en spreken!

Programma

9:30                Inloop

10:00              Welkom + korte viering

10:15              ‘Hoe nu verder met de kerk?’

ds. Aarnoud van der Deijl – Over de illusies van een predikant

ds. Tim Vreugdenhil –  Ziet vijf ontwikkelkansen voor de kerk!    

ds. Gertine Blom – Vanuit het perspectief van een dorpspredikant

11:15              Sprekers gaan met elkaar en de zaal in gesprek

11:50              Pauze

12:00              Anneloes van der Schuppen brengt ons in beweging!

12:30              Presentatie boek ‘Ruimzinnig Pionieren’

12:40              3 collega’s met een pitch over een voor hen actueel thema!

13:00              Lunch en volop tijd om collega’s te ontmoeten

14:00              Afsluiting

Waar?
Deze dag zal plaatsvinden in de Maartenskerk in Doorn, Kerkplein 1, een plek die zowel met het ov als met de auto perfect te bereiken is.

Opgeven

Geef je op door hier te klikken of door een mail te sturen naar: opgoedgerucht@gmail.com en de bijdrage over te maken. Kosten van de studiedag zijn € 40 voor leden, € 50 voor niet-leden en € 20 voor studenten. De eerste 30 aanmelders krijgen op de studiedag het boek ‘Opener dan ooit’ van spreker ds. Tim Vreugdenhil cadeau! Je aanmelding is pas definitief na betaling. Dus maak het bedrag zo spoedig mogelijk over op rekening: NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht.

We hopen op een inspirerende bijeenkomst! 

Een vriendelijke groet van de leden van de stuurgroep