Wie zijn wij

De kerk moet loskomen uit haar verstarring. We moeten weer buitenlucht ademen, dialogiseren met de wereld.
We moeten het riskeren aanvechtbare dingen te zeggen, als daardoor de vitale vragen maar weer aan de orde komen.

(Dietrich Bonhoeffer, 3 augustus 1944)

Profiel

Op Goed Gerucht is een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan. Ze kent geen eenduidig en welomschreven gedachtegoed. OGG staat juist voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging.

Deze ruimte van het Woord verdraagt zich niet met dichtgetimmerde dogmatische concepten. En als er gesproken moet worden, dan in alle voorlopigheid, het liefst in de vorm van een pamflet of vlugschrift. Met woorden die willen inspireren of ontregelen. Want zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie gaat hand in hand met een kritische blik op kerk en maatschappij.

Stuurgroep

De Stuurgroep van Op Goed Gerucht bestaat uit Mario Boelen, Jeannet van Doorn, Rolinka Klein Kranenburg, Berthe van Soest, Erik Jan Tillema en Juup van Werkhoven.

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de stuurgroep met het oog op sekse, leeftijd en theologische achtergrond.

Dit is ons verhaal

‘Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk’, zo treedt begin 2000 Op Goed Gerucht naar voren, als een initiatief van overwegend jonge predikanten. Maar leeftijd zegt weinig, en OGG ontwikkelt zich in de jaren daarop tot een brede beweging van theologen (gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en andere) die zich betrokken weten bij de Protestantse Kerk. Zij ontmoeten elkaar als mensen met een ruime theologische, wetenschappelijke en culturele interesse. In het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit. Bij elkaar herkennen ze de behoefte om de vaak zorgelijke sfeer rond een kleiner wordende kerk te overstijgen. Voor hen is het evangelie een ‘goed gerucht’ dat ook in deze tijd te denken geeft en mensen raakt.

 

OGG wil geen nieuwe vereniging in de kerk vormen. Wie toch behoefte heeft OGG een positie toe te kennen binnen de protestantse wereld, kan denken aan het ‘moderne midden’ van de kerk. Waar strakke binding aan de traditie een levendige omgang met de Schrift in de weg staat, tekent OGG verzet aan. Anderzijds worden kritische kanttekeningen geplaatst bij een vergaande relativering van Schrift en traditie, en bij een voortgaande privatisering van het geloof.

Aandachtsvelden

Op Goed Gerucht werkt aan:

Theologie en kerk

Uitdiepen van belangwekkende ontwikkelingen op het gebied van godsdienst en samenleving, aanzetten tot een creatief antwoord op de secularisatie en tot nieuwe bezieling van de kerk .

Cultuur en maatschappij

In gesprek gaan met onze (post)moderne tijd, met bijzondere aandacht voor literatuur, muziek en beeldende kunst .

Predikant en ambt

Stimuleren van een eigentijds predikantschap.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits en je mist niets.

Klik hier voor je aanmelding

Secretaris

Mario Boelen

opgoedgerucht@gmail.com

Opgave Studiedagen

opgoedgerucht@gmail.com

Penningmeester

Juup van Werkhoven: juupvwerkhoven(at)gmail.com

Banknummer NL48 INGB 0008 3775 31 t.n.v. Op Goed Gerucht