Evenals Coen Wessels roept ook de Bond van Nederlandse Predikanten de synode op om op basis van het huidige rapport geen beslissing te nemen.

Lees hier het gehele statement