De corona-epidemie houdt ons land nu al anderhalf jaar in de greep. Er zijn tienduizenden mensen gestorven, heel veel meer mensen soms ernstig ziek geweest en de economische en maatschappelijke schade is groot. Anders dan in het buitenland is er in Nederland nog nauwelijks de mogelijkheid geweest om samen stil te staan bij het al het verdriet van de afgelopen tijd.

Een coronaherdenking biedt de mogelijkheid om je als stad, dorp te verbinden met elkaar, ook al is alles nog onzeker en is de crisis nog niet voorbij. Het gezamenlijk herdenken van corona en de coronadoden is nog nauwelijks gedaan. Een mooie taak om daar als kerk,  pioniersplek of geestelijk verzorger het voortouw in te nemen.

De overheid maakt plannen voor een nationale coronaherdenking, met een nationaal moment en daarnaast allerlei plaatselijke initiatieven. Toenmalig demissionair minister Tamara van Ark heeft daar half juli de Kamer over ingelicht en zou met verdere plannen komen. Zij is afgetreden en het wachten is op initiatieven van de nieuwe minister.  

Op een studiemiddag van het pioniersgeestnetwerk op 27 augustus 2021 hebben we nagedacht over het organiseren van plaatselijke herdenkingen. Coen Wessel, die samen met anderen een oproep deed voor een nationale coronaherdenking hield een inleiding en Marian Geurtsen, theoloog en ritueel specialist. Met z’n allen hebben we gebrainstormd en concrete ideeën verzameld. We hebben er een toolkit van gemaakt. 

Vragen en dilemma’s die aan de orde komen in de toolkit: Wat is een goed moment voor zo’n algemene herdenking? Welke partijen betrek je? Hoe ontwikkel je draagvlak? Wat kan je tegenkomen in het voorbereidingsproces? Wat herdenk je? Welke weerstanden bestaan er tegen een herdenking en hoe ga je daar mee om? Wat zijn bruikbare rituelen? 

Toolkit coronaherdenking: 

Coen Wessel: Inleiding over een coronaherdenking.
Klik hier

Marian Geurtsen: Bruggen slaan: een coronaherdenking in de wijk / stad / dorp  
Klik hier

Ideeën voor een coronaherdenking
Klik hier

Fotocredit: Covid Memorial Wall, London. Aurelien Guichard, Flickr.