Bijeenkomst van het pioniersgeestnetwerk van Op Goed Gerucht. Heb je zin om mee te doen?

We zijn door corona meer buitenactiviteiten gaan doen, vooral in de zomer. Hoe kunnen we dat ook in herfst en winter doen, in kou en regen? Een korte pelgrimage is daar een manier voor: ontberingen horen erbij. We verdiepen ons op vrijdagmiddag 8 juli in de kunst van de korte pelgrimage (van een middag). Hoe begeleid je die? We gaan naar het Bosk in Leeuwarden, een fantastisch kunst- en klimaatproject. Een wandelend bos, dat 100 dagen door het centrum trekt en steeds op een andere plaats stilstaat.

We komen bij elkaar in het Jabixhûs, een stadsklooster, een gastvrije plek voor pelgrims en andere avonturiers. Het ligt vlak bij het Jabikspaad, een pelgrimsweg van Fryslân naar Santiago de Compostella. We beginnen met een lunch in Jabixhûs en delen hoe het met ons gaat. Hierna leer je manieren om een korte pelgrimage te begeleiden en gaan we naar het Bosk. We eindigen weer in het Jabixhûs.

Het pioniersgeestnetwerk is een landelijk los netwerk van pioniers, pastores, predikanten en kerkelijk werkers, die iets hebben met ‘kerk naar buiten gericht’. Je kunt meedoen, zonder je aan te sluiten.

Waar: Jabixhûs, Vijverstraat 2, 8921 GP Leeuwarden

Wanneer: vrijdagmiddag 8 juli.

Tijdstip: 12:30-16:00 uur, inloop vanaf 12.30, lunch begint om 13.00 en wordt verzorgd.

Kosten: geen

Opgave: Berthe van Soest (berthevansoest@gmail.com)