In oktober vorig jaar ondertekende Op Goed Gerucht een open brief aan het moderamen van de Protestantse Kerk met de oproep aan het moderamen om meer moed en leiderschap te tonen rondom klimaatverandering. Vijf organisaties en ruim tweehonderd predikanten, kerkelijk werkers en andere medewerkers van de Protestantse Kerk hebben deze brief uiteindelijk mede ondertekend. In november hebben Lieke Weima en Martin Snaterse (beiden gemeentepredikant), Rozemarijn van ’t Einde (geestelijk verzorger) en Kirsten Alblas (namens Christian Climate Action) een gesprek gevoerd met de scriba en de voorzitter van de synode en de directeur van de Dienstenorganisatie.

Concrete eerste uitkomst van dit gesprek was een gezamenlijk statement van de scriba en de Rooms-Katholieke bisschop De Korte rondom de klimaattop in Glasgow. In dezelfde tijd kwam naar buiten dat de PThU een nascholingstraject gaat aanbieden ‘Van U is de Aarde’.

In het gesprek is ook besproken dat predikanten en kerkelijk (mede)werkers pensioen opbouwen bij PFZW. Dit pensioenfonds staat al maanden onder druk van actievoerders om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Christian Climate Action heeft een brief opgesteld die kerkenraden/predikanten kunnen versturen aan PFZW. Die brief kun je hier downloaden. Je kunt de brief naar jullie eigen situatie en eigen inzicht aanpassen als je wilt.

Binnenkort zal er een vervolggesprek plaatsvinden met het moderamen van de Protestantse Kerk.