Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands geeft een reactie op ons boekje ‘Ruimzinnig pionieren’.

In Ruimzinnig pionieren komen verschillende ervaringen en perspectieven op vrijzinnige en ruimdenkende pioniersplekken samen. Op een eerlijke manier worden de mooie, maar ook de moeilijke en uitdagende kanten van pionieren benoemd en beschreven. Hoe verhoud je je als ‘ruimzinnig’ pionier tot de Bijbel en de traditie? Wat is de plek van gemeenschap? Antwoorden op deze vragen worden in het boekje op een fijne manier verkend. De diversiteit in de visies van de pioniers die in het boek ter sprake komen, is geen zwakte, maar juist de kracht. De verschillende achtergronden, drijfveren en perspectieven verrijken elkaar en ook de interviews tussendoor maken het persoonlijk. De verschillende mensen en hun ideeën en creativiteit inspireren me. Ze laten zien hoeveel moois er mogelijk is buiten de gebaande paden van de kerk en dat is hoopvol. Wat mij betreft is dit toegankelijke boekje een aanrader!