Aan verschillende bijbelteksten kleeft een nare bijsmaak; ze waren inspiratiebron voor onder andere discriminatie en uitsluiting en hadden grote, maatschappelijke gevolgen. Hoe moet je deze controversiële teksten in de eenentwintigste eeuw verstaan? 
Deze vraag staat centraal in de preekschrijfwedstrijd ‘Teksten met grote gevolgen’ die de website Liberaalchristendom.nl organiseert. Zowel theologen als niet-theologen kunnen hieraan meedoen. De uitdaging is om een preek van maximaal 700 woorden te schrijven over een van de vier geselecteerde bijbelteksten in hun context. Deze zijn: 

  • Genesis 9: 24-25 ‒ De vervloeking van Cham
  • Leviticus 20: 13 – Doodstraf op same-sex relaties
  • Matteüs 27:25 ‒ ‘Zijn bloed kome…’ 
  • I Korintiërs 14:34 – Zwijgtekst 

Alle vier deze teksten zijn in de afgelopen eeuwen gebruikt om onrecht te rechtvaardigen. 

Een jury beoordeelt de preek op originaliteit en bekijkt hoe de schrijver omgaat met de bijzondere geschiedenis die kleeft aan de gekozen bijbeltekst. De bijdrage dient geschikt te zijn als verkondiging in een kerkdienst of een vergelijkbare samenkomst. Tijdens de prijsuitreiking medio oktober 2021 zullen de genomineerden hun preek voordragen. 

Preken kunnen tot 1 september digitaal ingestuurd worden via 
tekstenmetgrotegevolgen@gmail.com
Er zijn twee categorieën: een voor theologen, en een voor niet-theologen. De prijsuitreiking vindt medio oktober plaats tijdens een bijeenkomst waarin zes genomineerden hun preek ten gehore brengen. De winnaars ontvangen een speciaal voor de wedstrijd ontworpen wisselbokaal.

Het is de tweede keer dat Liberaalchristendom.nl een preekschrijfwedstrijd organiseert. In 2019 was het thema ‘Een lastig verhaal’. De wedstrijd kreeg toen zeer vele media-aandacht in binnen- en buitenland en honderden mensen stuurden een preek in. 

Uitgebreide informatie over de wedstrijd is te vinden op de website van liberaal christendom.