‘Pionieren is niet nieuw,’ zegt predikant Otto Grevink. ‘De kerk doet het al eeuwen, maar het is op dit moment wel een antwoord op de vraag hoe we de toekomst van de kerk vorm kunnen geven. Ook die van vrijzinnige kerken.’

Otto Grevink is onlangs door de theologenbeweging Op Goed Gerucht aangesteld als de start- en pioniersbegeleider van ruimzinnige pioniersplekken. Dit betekent dat hij kerkelijke gemeenten, die er over nadenken om te gaan pionieren, op gang kan helpen en kan ondersteunen.

Onder ruimzinnige pioniersplekken vallen zowel plekken die zich verbonden voelen met Op Goed Gerucht als met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Lees hier het artikel