Twee predikanten uit de kring van Op Goed Gerucht, ds. Bert Altena uit Assen/Vries en ds. Jan Bos uit Rolde, hebben een plan gemaakt om in de Adventstijds na elke kerkdienst 500 seconden stil te staan bij de vluchtelingen op Lesbos.

Daarbij willen ze aansluiten bij de landelijke collecte van Kerk in Actie. Dit is hun oproep.

Oproep

De situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede verwachten.

We roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om in deze vier weken aansluitend aan hun kerkdienst of samenkomst een korte wake te houden, waarin 500 seconden stil wordt gestaan bij hun lot. Een actie die eerder is gehouden door de doopsgezinden in Krommenie en later door diverse kerken is overgenomen.

De eerste Adventszondag 29 november markeert tevens het begin van de nationale collecte voor vluchtelingenkinderen georganiseerd door Kerk in Actie. De laatste Adventszondag 20 december valt in het weekend waarin ook de Internationale Dag van de Migrant wordt gehouden (18 december).
De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.

Het is een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen. Maar tegelijk een gebaar vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht op hun situatie vast te houden en de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij deze zaak te blijven bepalen.
Veel gemeenten, kerken, organisaties verbinden zich in solidariteit met de vluchtelingen. We hopen dat deze actie daaraan bijdraagt.

De wake kan eenvoudig coronaproof worden gehouden, naar gelang de eigen situatie, ingeleid met een kort gebed (zie voorbeeld Krommenie), gevolgd door de 500 seconden stilte.
Als we van elkaar weten en delen, dat we op deze manier solidair zijn, over kerkgrenzen heen, versterkt dat de boodschap.

Gebed 

Rechtvaardige God,
Volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.  Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.  Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken. Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.  Amen