Op Goed Gerucht bestaat 20 jaar, hoog tijd voor een Geruchtdag!
Op vrijdag 6 november is er een Geruchtdag in de dorpskerk van Bloemendaal.
Het thema van deze dag is ‘De zin van het leven’. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig op zoek in naar ‘zin’. Wat kunnen wij deze zoekers bieden? En hebben wij zelf ook nog wel zin?
 
Hoofdspreker is journalist en schrijver Fokke Obbema, die onlangs het boek ‘De zin van het leven’ schreef. In het boek gaat hij op zoek naar antwoorden op een aloude vraag: waartoe zijn wij mensen op aarde? In het boek gaat hij daarover het gesprek aan met mensen met zeer diverse beroepen en achtergronden. Fokke Obbema zal vertellen over zijn zoektocht. Theoloog en schrijver Alain Verheij zal reageren en in gesprek gaan met Fokke.
Een drietal mensen zal reageren op het boek en vanuit hun eigen context spreken over ‘De zin van het leven’. Verder staan we tijdens deze dag feestelijk stil bij het 20-jarig bestaan van OGG, de nieuwe website, enkele inspirerende initiatieven van collega’s en de Covid-19 situatie. Ook zal er volop ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Zowel online als offline.

De dag vindt plaats in de dorpskerk in Bloemendaal. Daar kunnen 30 deelnemers fysiek aanwezig zijn.
Daarnaast zal de dag ook online te volgen zijn via een livestream.

Programma
9:30   Inloop
10:00 Viering m.m.v. enkele leden van het Leids kamerkoor
10:15 Welkom door voorzitter Jeannet van Doorn, aandacht 20 jaar bestaan.
10:30-12:00 hoofdprogramma
Inleiding door Fokke Obbema
Gesprek tussen Fokke Obbema en Alain Verheij
Onder leiding van Jeannet van Doorn en met interactie met het publiek
11:30   3 inspirerende verhalen uit de praktijk          
12:00   Mededelingen vanuit OGG Jeannet          
12:15  Afsluiting

Kosten:
Fysiek aanwezig zijn in de dorpskerk (alleen voor leden): €20
Aanwezig zijn via de livestream: €10 voor leden, €15 voor niet leden.
Je ontvangt de dag ervoor een inlogcode voor de stream.
Inschrijven via https://opgoedgerucht.nl/studiedagen 
Bij het aanvullend bericht graag aangeven of je offline of online meedoet.
 
Datum: 6 november 2020
Inloop vanaf 09:30 uur, programma start om 10:00 uur.

Locatie: Dorpskerk Bloemendaal, kerkplein 1