Dominee Jeannet van Doorn is de nieuwe voorzitter van de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht (OGG). Van Doorn volgt in het voorzitterschap dominee René van der Rijst op. De bevlogen Van der Rijst was een kritische voorzitter maar stond altijd open voor gesprek. Van Doorn wil, net als haar voorganger, met OGG werken aan een inspirerend netwerk van moderne theologen en daarvanuit meepraten over het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Van Doorn (1986) is predikant van de protestantse Ichthuskerk in IJmuiden en zat al in het bestuur van OGG. Ze was de afgelopen twee jaar namens OGG betrokken bij het pionieren binnen de PKN.

‘Als theoloog en predikant is het belangrijk om in beweging te blijven, geprikkeld te worden in je
denken en doen, en inspiratie op te doen,’ aldus Van Doorn. ‘OGG wil een netwerk zijn waar dit gebeurt. In alle vrijheid en ruimte zoeken naar de waarde van het oude en de kracht van het nieuwe. En dat proberen we te doen met creativiteit, lef, spiritualiteit en humor.’

OGG werd in 2000 opgericht en kan getypeerd worden als een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan. Ze kent geen eenduidig en welomschreven gedachtegoed. OGG staat juist voor vrijheid en ruimte in theologie en verkondiging.
 
‘In het verleden hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan hoe de kerk in de samenleving wil
staan,’ aldus van Doorn. ‘In de komende jaren willen we blijven meepraten en denken over de visie en het reilen en zeilen van de veelkleurige landelijke kerk en willen we het Ruimzinnige pionieren binnen de PKN blijven ondersteunen.’
 
Haar voorganger, de Haarlemse predikant René van der Rijst, was sinds 2015 voorzitter. Hij blijft nog wel betrokken bij de beweging.