Wij, de stuurgroep van Op Goed Gerucht, hopen dat je in een voor jou gebruikelijke toestand van gezondheid verkeert! Want: in deze periode is niets vanzelfsprekend. Daarom ook: én we hopen dat je – ondanks alles – nog altijd geïnspireerd en gemotiveerd bent in wat je doet.

De omstandigheden maken het ook ons als stuurgroep niet makkelijk. We zouden zo rond deze tijd graag een spetterende studiedag hebben willen organiseren. Helaas maakt het rondwarende virus, zoals je begrijpt, dat onmogelijk. Achter de coulissen wordt wel weer druk nagedacht over een volgende studiedag: thema, programma, plaats van handeling, et cetera.
Ook komt er zeer binnenkort weer een editie van ons bulletin “Geruchten” uit. Daarin meer over de studiedag, die natuurlijk niet komt te vervallen maar “slechts” wordt uitgesteld! En ook lees je in die editie van “Geruchten” meer over publicaties van de hand van geruchtmakende medeleden van OGG.