Ruim 450 predikanten en kerkelijk werkers vanuit Op Goed Gerucht en de V.V.P. en van daarbuiten hebben onze Open Brief over het homohuwelijk ondertekend! Inmiddels is deze in Trouw verschenen, met ook een artikel van de redactie.

Mooi dat we op deze manier een positief geluid hebben kunnen laten horen!

Maar daarmee is het nog niet klaar.

Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met het moderamen van de synode van de PKN. Een stevig, maar goed gesprek, waarin afgesproken is, dat het synodebesluit geen eindpunt is, maar start van verdergaande gesprekken, kerkbreed. In een komende nieuwsbrief van de PKN komt hierover de volgende tekst te staan: 

‘Het gesprek in en besluit van de synode over huwelijk en levensverbintenis raakt ons allemaal. Na de vergadering van de generale synode zijn er intense gesprekken gevoerd met diverse geledingen en groepen, waaronder Op Goed Gerucht. Naar aanleiding daarvan is besloten dat een kerkbrede werkgroep materiaal gaat ontwikkelen om het gesprek in gemeenten over seksualiteit, geaardheid, zegen en huwelijk te bevorderen en te verdiepen. Het is noodzakelijk dat we in de Protestantse Kerk op een veiliger manier met elkaar spreken en handelen. Dat er in de kerk ruimte is voor zowel homo’s en lesbiennes als voor mensen die moeite hebben met een zegen voor relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

ds. René de Reuver (scriba generale synode)’

Wat ons betreft is dit een mooie eerste stap op een verdere weg die – wellicht – ooit nog voert naar een kerkordewijziging. Vanuit Op Goed Gerucht zullen we betrokken blijven bij dat voortgaande gesprek en de ontwikkeling van materiaal.

(Klik hier om de lijst van ondertekenaars per 29 november te zien.)