Onze Heer en Zaligmaker. Gestoven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht…

Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren wij, moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God.

Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch ‘vrome’ gevoelens op?

Kortom: wie zeg jij dat hij is?

We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en door dr. Geurt Roffel, onlangs gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Antwoorden op de vraag of Jezus de zoon van God is.

Bedenk je eigen bumpersticker! Jawel, een heuse wedstrijd: wie bedenkt de beste, leukste, vroomste, gevoeligste, meest uitdagende Jezus-bumpersticker. Hoofdprijs: jouw sticker wordt gedrukt en uitgedeeld op 21 juni. Inzenden voor 10 juni.

Programma

10.00 uur      inloop met koffie

10.30 uur      opening

11.00 uur      Laurens ten Kate en Geurt Roffel: korte inleiding en rondetafelgesprek

12.30 uur      lunch, bekendmaking van de prijs voor de beste bumpersticker

13.30 uur      Eerste ronde workshops

                       1. Doorpraten met Laurens ten Kate
                       2. Doorpraten met Geurt Roffel

3. Jezus in de media: welke beelden van Jezus laten de media zien en hoe kun je daar gebruik van maken? Rolinka Klein Kranenburg

4. Mevrouw Jezus. Jezus vanuit de feministische theologie, Janneke Stegeman
5. Jezus in de paaspreek – waarlijk opgestaan? René van der Rijst.

14.15 uur      thee \ koffie

14.30 uur      tweede ronde workshops

15.30 uur      afsluiting, borrel

Plaats

Bergkerk,

Doctor Abraham Kuyperlaan 2,

3818 JC Amersfoort

10.30-15.30 uur

Opgeven vóór 14 juni 2019

Per mail bij: opgoedgerucht(at)gmail.com

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 50,- voor leden

€ 30,- voor studenten

€ 60,- voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 55 deel te nemen aan deze studiedag

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van

partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd) ‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Informatie over Op Goed Gerucht:

Mario Boelen: opgoedgerucht@gmail.com

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via:

opgoedgerucht@gmail.com