Op 18 januari 2019 organiseert OGG een studiedag over de eredienst. De eredienst als focus van het geloofsleven is niet langer vanzelfsprekend. Niet alleen neemt het aantal mensen dat wekelijks de diensten bezoekt in rap tempo af, ook kun je je afvragen of een gestileerde liturgie wel het centrum van het gemeenteleven zou moeten zijn; waarom niet liever iets anders zoals ontmoeting en gesprek?

Op de komende studiedag buigen we ons over deze vraag. In plaats van allerlei goedbedoelde snelle oplossingen aan te dragen (‘graag goede preken en mooie liederen’) stellen we de vraag ‘Waarom doe je wat je doet?’ Een aantal collega’s, uit de breedte van de liturgische tradities, zal in enkele vlotte lijnen eigen ervaringen met ons delen; van traditionele predikers tot creatieve pioniers.

Hierbij staan drie vragen centraal: wat doe je? Waarom doe je dat? En waarom doe je het zo? In de ochtend worden verschillende vormen van liturgie gepresenteerd, gevolgd door een inhoudelijke lezing over de huidige stand van de liturgie. ’s Middags is er verdere verdieping op oude en nieuwe vormen.

 Pitches

De studiedag begint met enkele pitches van voorgangers die op hun eigen manier omgaan met liturgie. In vijf minuten vertellen zij wat zij doen en waarom ze dat doen. De pitches worden verzorgd door:

Rolinka Klein Kranenburg: zij viert in een theater en dat heeft invloed op haar liturgie. 

‘Liturgie is ruimte scheppen voor beleving’

Arjette Kuipers: is pionier in Amsterdam en richt zich met nieuwe activiteiten op een jong publiek.‘Jezus kwam niet op aarde om de liturgie te brengen’

 Peter Korver: is predikant in Hilversum en deed onderzoek naar maaltijdsvieringen

‘Een maaltijd is iets dat alle mensen nodig hebben en daarom bij uitstek iets dat mensen verbindt’

Netty de Jong: is predikant van het Citypastoraat Domkerk in Utrecht.

‘In de hoog-liturgie vieren we de opstanding van Christus’

Sytze Ypma: is stadspredikant in Franeker, ‘tussen Woord en werkelijkheid’.

‘In de liturgie betreden we een Godsruimte waar we van vlees Vis worden’

In de middag verzorgen de pitchers een workshop waarin zij uitgebreider ingaan op hun vormen van liturgie.

Hoofdspreker

De hoofdspreker in de ochtend is Sytze de Vries, dichter, theoloog en tekstschrijver. Hij schreef onder meer veel liederen voor het Nieuwe Liedboek. Hij zal een reflectie geven op de korte pitches en daarna inhoudelijk ingaan op de functie en vorm van liturgie.

Als het over liturgie gaat, citeert De Vries graag Joop Boendermaker: ‘In de liturgie mag alles, als je maar precies weet waarom je het doet!’ Op dat laatste punt mankeert het volgens De Vries nog wel eens: ‘Kernvraag daarbij voor mij is (steeds meer): ben ik de voorganger die de liturgie draagt, of draagt de liturgie mij?’

Programma: 
10.00: inloop

10.30: opening

10.45: vijf pitches

11.45: reflectie door hoofdspreker

12.30: lunch

13.30: workshops

14.45: afsluiting

15.00: einde

Je kunt je nog aanmelden tot 12 januari.

De kosten (cash te voldoen bij aankomst) zijn zoals gebruikelijk: € 55,- voor leden; € 30,- voor studenten; € 60,- voor niet-leden

18 januari, 10.00-15.00 uur

Plaats: Bergkerk, Amersfoort

Opgave via opgoedgerucht@gmail.com