Voor wie ben je predikant? Alleen voor de eigen kudde, of ook buiten je eigen parochie? Kun je als predikant de ‘wereld’ van dienst zijn?
Op deze studiedag onderzoeken we de mogelijkheden van het ambt buiten de kerk – rond rouw en trouw, dopen wellicht, of kan dat alleen te midden van de gemeente? Als pastoraal therapeut, coach, opbouwwerker, procesbegeleider…

Wat betekent het voor het ambt als de predikant zich buiten de gemeente begeeft? En moet dat dan nog steeds pro deo, of biedt dit een gemeente nieuwe mogelijkheden om een ‘eigen’ predikant te betalen?

Bergkerk

Doctor Abraham Kuyperlaan 2,

3818 JC Amersfoort

10-16.30 uur

www.opgoedgerucht.nl

Deze studiedag wordt door Op Goed Gerucht in samenwerking met Kerk Zonder Grenzen georganiseerd.

Het programma:

10.00 uur      inloop met koffie

10.30 uur      opening in de kapel

11.00 uur      Stevo Akkerman, journalist en columnist van Trouw, geïnterviewd door Elsbeth Gruteke

11.30 uur      Dr. Rein Brouwer, Universitair docent aan de PThU: theologische doordenking van het ambt buiten de kerk

12.00 uur      Janneke Stegeman, vrijgevestigd theoloog en dominee Ad van Nieuwpoort

in gesprek met Tom de Haan: gelukkig heb ik (g)een gemeente achter me staan!

12.30 uur      Plenair gesprek, vragen vanuit de zaal

13.00 uur      lunchpauze

14.00 uur      Pitches: verhalen uit de praktijk:

                       Tim Vreugdenhil: dominee buiten de kerk

                       Aart Mak, begraver buiten de kerk

                       Marieke Sillevis, coach buiten de kerk \ pastor ongedocumenteerden

                       Willemijn Jonkers: ritueel begeleidster buiten de kerk

15.00 uur      in gesprek met één van de pitchers

16.00 uur      afsluiting en oogst

Opgeven vóór 24 mei 2018

Per mail bij: opgoedgerucht(at)gmail.com

 Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 55,- voor leden

€ 30,- voor studenten

€ 60,- voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG en dan voor € 55 deel te nemen aan deze studiedag

 Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

 Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Informatie over Op Goed Gerucht:

Henri Fröhlich: opgoedgerucht(at)gmail.com

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via:

opgoedgerucht(at)gmail.com