Hartsverlangen

ga doen wat je werkelijk wilt!

Studiedag over pionieren, vrijdag 26 januari 2018, Hydepark

Vanuit steeds meer kerken wordt ‘gepionierd’, op veel verschillende manieren.

Maar hoe ziet ‘Pionieren in de stijl van Op Goed Gerucht’ eruit?

Op Goed Gerucht – een beweging van theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Hoe geven we daar vorm aan buiten de kerk – in het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit.

En waarom zouden we dat doen? Vanuit welke theologische overwegingen over secularisatie en incarnatie, kerk en wereld? En vanuit welk hartsverlangen?

Hoofdsprekers: Prof. dr. Mechteld Jansen en prof. dr. Chris Doude van Troostwijk. 
Prof. dr. Mechteld Jansen is rector van de PThU en hoogleraar missiologie aan de PThU. Zij studeerde theologie aan de VU.  Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk  is tijdelijk hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie. Hij studeerde theologie en film- en theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij is tevens hoogleraar godsdienstfilosofie aan de Luxembourg School of Religion & Society.

Tussen de middag treedt The Irrational Library op, de band waarin Tom de Haan, stadspredikant in Haarlem, zijn andere passie uitleeft. Ook is er gelegenheid in gesprek te komen met pioniers uit het OGG netwerk.

Na de theologische bezinning ’s ochtends, zijn er ’s middags praktische workshops:

1. Kom in gesprek. In discussie met Chris Doude van Troostwijk 

2. Kom eens proeven aan pionieren. De denk- en werkwijze van missionair werk. Door Anneke v.d. Velden van het landelijk team pionieren van de PKN

3. Hoe je passie of hobby in te zetten in het pionieren? Coaching workshop door Janneke Nijboer. 
4. Dansen vanuit hartsverlangen. Door: Dansklooster. 

5. Kom het wel goed? Over de drempels om te beginnen. Door René van der Rijst.

6. Kom in de context. Contextueel Bijbel lezen. Door: prof. dr. Peter-Ben Smit

Datum: vrijdag 26 januari 2018

Tijd: 10.30-16.30 uur

Plaats: Hydepark, Doorn.

Kosten: € 40,- voor leden en niet-leden; € 30,- studenten.

Opgeven voor 18 januari bij: opgoedgerucht@gmail.com

Een studiedag in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.