Altered Five

Bekijk de lezingen door Wouter SlobMechteld Jansen en Rick Benjamins.

Vrijdag 24 juni 2016, 10.00-16.00 uur
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

De theologie en manier van geloven die gepresenteerd worden in Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken hebben de toekomst. In dit boek, begin 2016 uitgegeven door Skandalon, menen de auteurs niets minder dan de kern bloot te leggen van waar het in het christendom om gaat. In hun bijdragen, bijvoorbeeld als het om God, Jezus of de Bijbel gaat, willen zij miskleunen uit het verleden rechtzetten en achterhoedegevechten vermijden, om uit te komen bij de geloofwaardigheid en actualiteit van het christelijk geloof.

Dat dit herkend wordt, blijkt niet alleen uit lovende recensies (Trouw: ‘Smakelijke kost voor de reflexieve christen’) maar ook uit positieve reacties in den lande. Dit is een verhaal waarmee moderne gelovigen uit de voeten kunnen. Niet voor niets kreeg het boek in korte tijd een tweede druk.

Bovenstaande claims worden op deze Geruchtdag kritisch tegen het licht gehouden. In de ochtend gebeurt dit met name met elkaar als predikanten en andere theologen, in de middag ook met een aantal gemeenteleden. Raakt ‘Liberaal christendom’ inderdaad aan de kern van wat de christelijke traditie ons te zeggen en te bieden heeft? Schetst dit verhaal in hoofdlijnen haar relevantie voor deze tijd? Is dit de weg die vandaag de dag open ligt voor de kerk, niet alleen na ‘de dood van God’ maar ook na de dood van ‘de dood van God’?

Voor vragen over het ochtendprogramma: Sytze Ypma, sytzeypma(at)icloud.com 

Voor vragen over het middagprogramma: Jan Offringa, j.offringa(at)planet.nl

Voor vragen over de organisatie van deze dag: Henri Frölich: ahfrolich(at)kpnmail.nl

Programma

10.00 uur Koffie en ontvangst

10.30 uur Viering

11.00 uur Wouter Slob: Contouren van ‘Liberaal christendom’: waarop zet het in en loopt het uit?

11.25 uur Mechteld Jansen: Kan ‘Liberaal christendom’ het gesprek aan met de (post)moderne tijd?

11.50 uur Debat  met de inleiders en elkaar

12.30 uur Pauze

13.15 uur Muziek van Altered Five

14.00 uur Even bijpraten, door de voorzitter van Op Goed Gerucht

14.15 uur Rick Benjamins: Hoe komen God en geloof voorbij in ‘Liberaal christendom?

14.45 uur Theepauze

15.00 uur Vier reacties van gemeenteleden: Wat spreekt wel en niet aan in deze liberale benadering van God en geloof?

15.30 uur Slotdebat: Biedt ‘Liberaal christendom’ een relevante gemeentetheologie?

16.00 uur Afsluiting en borrel

Het muzikale pauzeprogramma wordt verzorgd door Altered Five, vijf zangeressen die allemaal studerende of afgestuurd zijn aan het Utrechts conservatorium. Sinds 2013 werken ze aan een afwisselend repertoire, en belangrijker: aan hun sound en close harmony-geluid.

Aan deze Geruchtdag werken mee:
– prof. dr. Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie en rector van de PThU

– prof. dr. Wouter Slob, predikant te  Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar protestantse
  kerk, theologie en cultuur

– prof. dr. Rick Benjamins, universitair docent dogmatiek PThU en bijzonder hoogleraar
  vrijzinnige theologie aan de RUG

Vanuit de plaatselijke gemeenten:

– drs. Evert van Baren, IJzendoorn

– dhr. Kars Denkema, Zuidlaren

– mw. Aletta Nieboer, Britswert

– mw. Jolanda Seinen, Sneek

Opgeven vóór 20 juni 2016

Per mail bij: opgoedgerucht(at)gmail.com

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 55 voor leden, € 30 voor studenten

€ 65 voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 55 deel te nemen aan deze studiedag.

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van

partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 5 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Accreditatie: 0,25 PE-punt (open erkend aanbod en bij de VGVZ) is aangevraagd

Informatie over Op Goed Gerucht:

Henri Frölich: opgoedgerucht@gmail.com

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via: opgoedgerucht@gmail.com