vrijdag 19 juni 2015

Jarenlang moesten wij bewijzen dat wij toch vooral moderne en rationele gelovigen waren die wetenschap en cultuur serieus namen. Nu is juist het religieuze dat in de vorm van nieuwe spiritualiteit op ons af komt. Nieuwe spiritualiteit is een containerbegrip. Het kan staan voor van alles, van westerse psychologische groei tot zen, soefisme en andere vormen van oosterse spiritualiteit. Of eeuwenoude natuurrituelen in moderne gedaante en vooral de mix van dit alles. Nieuwe spiritualiteit staat voor beleving boven dogma en voor individueel boven collectief (al ontstaan er nieuwe vormen van gemeenschap).
Wat we er ook van mogen vinden, het is ons allang onder de huid gekropen. Gemeenteleden vertellen ons enthousiast over reïncarnatie en mindfulness en wij doen aan pelgrimages, meditatie en wie weet nog veel meer.
Op welk verlangen in de samenleving is deze nieuwe spiritualiteit een antwoord? Hoe is ze als stroming altijd onderhuids aanwezig geweest? Hoe verhoudt persoonlijke groei en verbinding zich tot maatschappelijke kritiek? Moet de kerk zich hier wel mee bemoeien?

Huize Beukbergen, 

Amersfoortseweg 59

3712 BB Huis ter Heide

10.00 tot 17.00 uur

Programma

10.00 uur inloop, met koffie na aanmelding

10.30 uur Nieuwe Spiritualiteit  vieren

10.45 uur Lezing: Joep de Hart, Lisette Thooft en Berthe van Soest

12.30 uur Lunchen en loungen

13.15 uur Pauzeprogramma: Yoga olv Marianne Luijk 

14.15 uur Even bijpraten vanuit OGG; voorstellen nieuwe voorzitter

14.30 uur Workshops in twee ronden van één uur:

1. Biodanza: contact maken met je eigen lichaam, het transcendente en spirituele: Lyan van der Meulen

2. Bijna Dood Ervaring:   Walter Meijles en Gerard Heijnen

3.  De onzin van de esoterische Jezus: Riemer Roukema

4.  Preken over paranormale ervaringen in pastoraat: Aart Mak

5.  Een ritueel ontwerpen: Berthe van Soest

16.45 uur Afsluiting en borrel

Joep de Hart is godsdienstsocioloog, als senioronderzoeker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar ( Vanwege Kerk en Wereld) aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Lisette Thooft is auteur, freelance journaliste, publiciste en mythosoof. 

Berthe van Soest is theologe en werkte met nieuwe spirituelen in het Noorderlicht, pioniersplek van de Protestantse Gemeente te Breda.

Marianne Luijk is yogadocente, oprichtster van In the move,  hypnotherapeut en NLP-trainer bij processen op het vlak van persoonlijke en professionele groei.

Lyan van der Meulen is Neerlandica en communicatiewetenschapper en sinds 2010 Biodanzadocent. Ze heeft haar eigen bedrijf in acteren, training en coaching.

Walter Meijles is predikant, mede oprichter van INK (Indigo Netwerk Kerkprofessionals), coach en verhalenverteller.

Gerard Heijnen is (meldkamer)verpleegkundige, met een specialisatie in palliatieve zorg, vrij kunstenaar en auteur van Voorbij Vandaag.

Riemer Roukema  was tot 2014 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, eerst in Kampen, sinds 2012 in Groningen, en sinds september 2014 is hij in deeltijd onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan deze universiteit.

Aart Mak is predikant, radiopastor bij Kerk zonder Grenzen, mede oprichter van MomenTaal en van INK (Indigo Netwerk Kerkprofessionals).

Opgeven vóór 12 juni 2015

Per mail bij:

opgoedgerucht@gmail.com

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 55 voor leden

€ 28 voor studenten

€ 66 voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 55 deel te nemen aan deze studiedag

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van

partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Accreditatie: 0,25 PE-punt (open erkend aanbod en bij de VGVZ) is aangevraagd

Informatie over Op Goed Gerucht:

Henri Fröhlich: opgoedgerucht(at)gmail.com

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via:

opgoedgerucht@gmail.com