13 juni 2014

Nou en, zegt de cynicus. Hoezo? roept de scepticus. Leg uit! zucht de hermeneut.

Op deze 30ste Geruchtdag komt het Doorns Evangelie (DE) uit. Dit derde geesteskind in de Doornse reeks bestaat uit 52 korte commentaren op het evangelie van Marcus, met per fragment een uitleggende hervertelling en een spirituele of levenskunstige uitwerking in de beste tradities van Op Goed Gerucht. Kort en bondig, diepgravend zonder de oppervlakte te schuwen. Het eerste exemplaar reiken we uit aan schrijver Willem Jan Otten en hij reageert met een column.

Tijd om pas op de plaats te maken. Maakt het wat uit of je je tanden in de catechismus of de bijbel zet? Hoe leest Op Goed Gerucht het evangelie van Marcus? Natuurlijk niet als laatste en enige antwoord, maar hoe dan wel? Psychologisch, literair, liturgisch, symbolisch? Wat doet de ironie in het zicht van de heilige Schrift?  Zijn we toe aan een tweede naïviteit?

Programma

10.00 uur inloop, met koffie na aanmelding

10.30 uur Marcus vieren

11.00 uur Lezing: Geert van Oyen

12.00 uur Uitreiking eerste exemplaar aan Jan Willem Otten

12.30 uur Lunchen en loungen

13.15 uur Pauzeprogramma: Marcus in beweging: expressies in woord en gebaar met Cocky Fortuin – van der Spek

14.15 uur Even bijpraten vanuit OGG

14.30 uur Leergangen:

1.       Kraak de Marcuscode, Narratieve exegese met Geert van Oyen

2.       Met Marcus in zee, bibliodrama met Cocky Fortuin – van der Spek

3.       Marcus de mystagoog: Tjeu van den Berk

4.       Mediteren met Marcus: Corinne Groenendijk

 16.00 uur Afsluiting en borrel

Geert van Oyen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de theoloogische faculteit in Leuven (UCL). In 2004 publiceerde hij Jezus, toen en nu en dan. En jaar later verscheen De Marcuscode. Hij pleit voor een narratieve benadering en lectuur van dit evangelie.

Tjeu van den Berk is theoloog en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. Hij schreef o.a. Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendomMystagogieHet numineuze en Eigenzinnig kunstzinnig.

Jan Willen Otten is (katholiek) schrijver/dichter, met een veelzijdig oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays.

Cocky Fortuin-van der Spek is identiteitsbegeleider bij het onderwijs, docente bibliodrama bij De Zevende Hemel en auteur van o.a. Verhalen verbinden en Onze school is een verhaal.

Corinne Groenendijk is, predikant in Krimpen a/d IJsel en lid van het bestuur van Vacare.

30ste Geruchtdag

vrijdag 13 juni 2014

Hydepark, Doorn

10 tot 16 uur

Opgeven vóór 6 juni

Per mail bij Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 52,- voor leden

€ 26,- voor studenten

€ 62,- voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 52,- deel te nemen aan deze studiedag

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van

partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Informatie over het programma en over Op Goed Gerucht:

Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via:

Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com