Op de Geruchtdag van 27 september a.s. lopen we over een brug die twee oevers met elkaar verbindt. De ene oever is de literatuur en de andere de godsdienst. Speciaal voor deze dag ligt er een loopbrug tussen beide, om er achter te komen dat het niet alleen om de brug gaat maar ook om de stroom. We hebben twee bekende Nederlandse schrijvers, Oek de Jong en Désanne van Brederode, uitgenodigd om over die brug te komen. In het werk van beide auteurs speelt het religieuze een rol van betekenis. Deze dag leggen we hun de vraag voor, hoe zij als schrijver via de taal de Oneindigheid ‘vangen’. Kan het zijn dat God in de moderne literatuur voorbij het cliché tussen de regels door uit het wit oplicht?

Tussen de middag, na de lunch, verzorgt theoloog Kees Bregman het pauzenummer getiteld Adempauze. Hij zal ingaan op taal, poëzie en onze corebussiness, de preek. Als afsluiting zet Bregman in de vorm van een column een evocerende punt achter de dag.

Johan Goud zal in de middag present zijn om een reactie te geven op de lezing van Désanne van Brederode.

Désanne van Brederode is filosofe, schrijfster en publiciste. Onlangs publiceerde zij De ziel onder de arm (2013).

Kees Bregman is predikant in Soest en promoveerde op de studie Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff (2007)

Johan Goud is sinds 2009 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst (theologische esthetica)’.

Oek de Jong schrijft romans en publiceerde, na acht jaar eraan gewerkt te hebben, Pier en oceaan (2012).


Het programma

10.00 uur koffie

10.30 uur kapel

11.00 uur In gesprek met Oek de Jong

12.30 uur lunch

13.30 uur Adempauze met Kees Bregman

14.00 uur gesproken recensie van Evert Jan de Wijer, God op het boekenbal

14.15 uur bijpraten

14.30 uur Lezing Désanne van Brederode

15.00 uur Reactie door Johan Goud

15.10 uur In gesprek met Désanne van Brederode en Johan Goud

15.45 uur Bregmans punt

Aansluitend borrel

Plaats

Conferentiecentrum Hydepark

Driebergsestraatweg 50

3941 ZX Doorn

Opgeven vóór 20 september 2013

Per mail bij:

opgoedgerucht@gmail.com

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 52 voor leden

€ 26 voor studenten

€ 62 voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 52 deel te nemen aan deze studiedag

Naast bijdragen van leden ontvangt OGG financiële ondersteuning van

partner: Dominass assurantiën bv te Ochten, de predikantenverzekeraar

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Accreditatie: 0,25 PE-punt (open erkend aanbod en bij de VGVZ) is aangevraagd

Informatie over het programma:

Stephan de Jong: steph.jong@live.nl

Informatie over Op Goed Gerucht:

Alida Groeneveld: alida.groeneveld@planet.nl

Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers kunnen zich aansluiten

bij Op Goed Gerucht via:

opgoedgerucht@gmail.com