Op Goed Gerucht in debat met Predikant 2.0

Hoe helder durf je te zijn als predikant? Zijn predikanten vaak te beschroomd om een duidelijk stelling te nemen? Kortom, hoe zit het met je lef?

Predikant 2.0 gooide onlangs de knuppel in het kerkelijke hoenderhok met een manifest waarin deze vragen worden gesteld. Het liet menigeen niet onberoerd, gezien de stroom van reacties. Voel je je op de predikantstenen getrapt, in het hart geraakt, voor de voeten gelopen?

Tijd om als OGG in samenwerking met Predikant 2.0 eens om de tafel te gaan zitten rond de vraag: ‘Het lef van de predikant’. In de ochtend zal Jean-Jacques Suurmond ingaan op de vraag waar je als dominee je lef vandaan haalt. Dit spitst zich toe op de vraag wat iemand eigenlijk tot predikant maakt. Is dat het kerkelijke ambt, roeping of wat je er zelf van maakt? In de middag zijn er workshops die via andere invalshoeken het lef van de predikant benaderen.

 Dr. Jean-Jacques Suurmond is predikant, schrijver, supervisor en columnist in dagblad Trouw.

Klik hier voor de lezing van J.-J. Suurmond

het programma:

10.00 uur    Inloop, aanmelden en koffie

10.30 uur    Liturgische opening in de kapel

11.00 uur    Lezing door J.-J. Suurmond: ‘Wat maakt je tot predikant?’

11.30 uur    Forumleden reageren, discussie

12.30 uur    Lunch

13.30 uur    Pauze programma:

Zeven Bijbelse lefgozers – door Kees Posthumus

14.30 uur    Workshops:

Rein Brouwer

Harmke Heuver en Bettelies Westerbeek

Arjan Markus

Inger van Nes

Fred Omvlee

16.00 uur    Afsluiting

Workshops:

Rein Brouwer: Het lef van de academicus

Dr. Rein Brouwer is universitair docent praktische theologie aan de PThU.

Harmke Heuver en Bettelies Westerbeek: Het gemak van de underdog

Drs. Harmke Heuver is predikante en drs. Bettelies Westerbeek studeert theologie. Beiden behoren tot de beweging Dominee 2.0.

Arjan Markus: Hoe ben je predikant in een seculiere context?

Dr. Arjan Markus is predikant van de Utrechtse Jacobikerk met als speciaal taakgebied de contacten met ‘zoekers en geïnteresseerden’.

Inger van Nes: Kleine theologie van nu

Drs. Inger van Nes is kwartiermaker bij de Protestantse Kerk in Amsterdam en werkt als freelancer.

Fred Omvlee: Dominee ter land, ter zee en in de lucht

Drs. Fred Omvlee is predikant bij defensie en pionier op het gebied van de sociale media.

Plaats

Conferentiecentrum Hydepark

Driebergsestraatweg 50

3941 ZX Doorn

Opgeven vóór 18 januari

Per mail bij:

Henri Frölich

ahfrolich(at)planet.nl

Kosten:

cash te voldoen bij aankomst:

€ 52 voor leden

€ 26 voor studenten

€ 62 voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG

en dan voor € 52 deel te nemen aan deze studiedag

Opgeven én komen

‘Wel opgeven en niet komen’, of (omgekeerd)

‘niet opgeven maar wel komen’ brengt ons in

organisatorische en financiële problemen.

Daarom:

– meld je aan, op z’n laatst 7 dagen voor de studiedag, en kom!

– ben je alsnog door overmacht verhinderd (ziekte, uitvaart), zeg dan af.

Het is mogelijk de studiedag gedeeltelijk mee te maken, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Informatie over het programma:

Stephan de Jong: steph.jong(at)live.nl

Informatie over Op Goed Gerucht:

Alida Groeneveld: alida.groeneveld(at)planet.nl