De Franse filosoof Michel Foucault herontdekte in de tachtiger jaren een thema van de klassieke Griekse filosofen: de techne tou biou, de ‘levenskunst’. Hij beschouwde het als een heidens filosofisch thema, dat door het christendom de nek was omgedraaid. Christenen zouden meer aanleg hebben voor zelfverloochening. Had Foucault gelijk? Voor een deel wel. Dat betekent ook: voor een deel niet. Het christelijke denken had altijd een open oog voor de levensstijl: roeping, heiliging, wijsheid, gerechtigheid. De geschiedenis van het christelijke denken biedt een schat aan inzichten over de vormgeving van het leven; door de eeuwen heen beproefde inzichten zelfs.

Schrijvers uit de kring van Op Goed Gerucht hebben geprobeerd een aantal van die inzichten opnieuw te verwoorden. Het resultaat is de Doornse Levenskunst, het praktische zusje van de Doornse Catechismus. Op deze studiedag wordt de Doornse Levenskunst gepresenteerd en tegen het licht gehouden. ’s Ochtends zal Maarten van Buuren een kritische blik werpen op het nieuwe boek en daarna in debat gaan met een panel van enkele schrijvers van de DL. In de middag is er alle ruimte voor levenkunstige verdieping en praktijk. Zware kost? Een stoomcursus clowning in de middagpauze zorgt voor de luchtige toets.

PS: Deelnemers aan de studiedag krijgen de Doornse Levenskunst cadeau.

Prof. dr. Maarten van Buuren is sinds 1988 hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op het brede terrein van de Westerse literatuur, met de moderne Franse letterkunde als specialiteit. Hij schreef diverse essays en vertaalde enkele boeken. In 2008 verscheen zijn boek Kikker gaat fietsen, waarin hij beschrijft hoe hij omging met zijn depressie. De laatste tijd houdt hij zich bezig met levenskunst en verzorgde voor Studium Generale samen met prof. dr. Joep Dohmen een serie lezingen over dit thema.

Programma:

10.00:   Inloop en koffie

10.30:   Opening in de kapel

11.00:   Lezing en debat

Maarten van Buuren over de Doornse Levenskunst

12.30:   Lunch

13.30:   Pauzeprogramma ‘Clowning’ verzorgd door Kees van Kordelaar

14.15:   Even bijpraten vanuit OGG

14.30:   Workshops met

Patrick Vandermeersch

Theo Witkamp

Wouter Slob

Wilma Hartogsveld

Sytze Ypma en Stephan de Jong

15.30:   Afsluiting en borrel

Workshops:

Patrick Vandermeersch: Kun je met een monocépage avondmaal vieren?

De Belgische oudhoogleraar Godsdienstpsychologie Patrick Vandermeersch gaat met de deelnemers in gesprek over de juiste wijn voor avondmaals- of eucharistievieringen. De discussie over de symboolwaarde zal ondersteund worden met het nippen aan verschillende wijnsoorten.

Theo Witkamp: Fréderic Lenoir over filosofie en levenskunst van Jezus

 De Franse filosoof Fréderic Lenoir schreef enkele opvallende boeken over godsdienst en religieuze leiders. In het bijzonder zijn boek De filosofie van Christus opent een verrassend perspectief. Theo Witkamp is verbonden aan de PThU.

Wouter Slob: De troost van ellende

Een workshop theologie over de Heidelbergse Catechismus als bron van levenskunst. Wouter is Slob is predikant te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Protestantse kerk, theologie en cultuur aan de RUG.

Wilma Hartogsveld: Dagelijks Geloven

Hoe vind je bij jou passende dagelijkse rituelen en hoe integreer je die in je leven? Wilma Hartogsveld is voorzitter van OGG, predikant te Schaarsbergen en auteur van ‘Dagelijks Geloven, Vormgeven aan geloven vandaag’.

Sytze Ypma en Stephan de Jong: Preek  en levenskunst

Hoe verhoudt levenskunst zich tot de theologie? Hoe geef je God een plek in levenskunst? En hoe geef je levenskunst een plek in de preek? Sytze Ypma en Stephan de Jong zijn predikant en auteurs van diverse publicaties over levenskunst.