De sociale media Twitter, Facebook, LinkedIn (en vele andere) veranderen het culturele landschap, zoals de tv dat ook al eens deed. Dat moet vrijwel zeker gevolgen hebben voor geloof, kerk en theologie. Is er een theologie van de sociale media denkbaar of is dat nonsens? De vraag is ook wat dat voor de praktijk van predikanten en kerkelijk werkers betekent. Moeten ze wat met die sociale media? Ongetwijfeld zullen sommigen van mening zijn dat de kerk vooral een plaats is van rust, bezonnen overweging en ontmoeting van aangezicht tot aangezicht en zich beter verre kan houden van deze communicatieve mode. Of schuilen er nieuwe onverwachte mogelijkheden tot koinonia in deze media? Het christendom is toch groot geworden dankzij de media? Op de studiedag ‘Het gevleugelde woord’ van Op Goed Gerucht op vrijdag 13 januari 2012 ontmoeten voor- en tegenstanders, believers en digibete mastodonten elkaar. Old School seminarie Hydepark in Doorn is het strijdtoneel van deze battle. ’s Morgens is er een theologisch debat, ’s middags zijn er workshops met aandacht voor de kerkelijke praktijk en de social media. Wil je twitteren, gebruik dan #geruchtdag. Is dit geheimtaal voor je? Bezoek dan zeker deze studiedag.

 Frank G. Bosman is als cultuurtheoloog verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij is onder meer programmacoördinator bij LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie, laat regelmatig van zich horen via tv, radio en internet (www.goedgezelschap.eu) en werd in juni 2011 uitgeroepen tot ‘Theoloog van het jaar’.

 Stephan de Jong publiceert regelmatig op het gebied van theologie en spiritualiteit. In 2011 verscheen ‘De kleine weg en het grote geluk, Essays voor de ziel’ (Skandalon). Hij is lid van de stuurgroep van OGG en predikant te Bussum.

 Programma:


10.00:   Inloop en koffie

10.30:   Opening in de kapel

10.55:   Social media voor dummies

11.00:   Lezingen en debat

Frank G. Bosman: Verschuivende waarheden

Stephan de Jong: Waarheden hebben stilte nodig

 12.30:   ‘Snavelen’

13.30:   Pauzeprogramma ‘Groepshuggen met God’ verzorgd door De Zevende Hemel

14.15:   Even bijpraten vanuit OGG

14.30:   Workshops met

Eric van den Berg

Frank G. Bosman

Kim Magnée

Janneke Nijboer

Fred Omvlee

15.30:   Afsluiting en borrel

Workshops

Eric van den Berg: Kerk en website

Wat doe je als kerk met je website? Wat moet je vooral wel doen en wat niet? Eric van de Berg schreef er een handboek over.

Frank G. Bosman: doorpraten met een cultuurtheoloog

In deze workshop kan met hem verder worden gepraat over zijn lezing ’s ochtends: Verschuivende waarheden. (@frankgbosman)

Kim Magnée: De identiteit van de pastor in de social media

Hoe presenteer je jezelf in de social media en waar ligt de grens tussen ambtelijk en privégebruik? (@domineeKim )

Janneke Nijboer: Pastoraal pionieren met social media

Janneke Nijboer is verbonden aan ‘Noorderlicht’, een digitale pioniersproject van de Protestantse Gemeente te Breda. (@Tjanneke)

Fred Omvlee: Eredienst en social media

Krijgsmachtpredikant Fred Omvlee experimenteert met interreligieuze twitterdiensten, LinkedInborrels voor Predikanten en Pastores, en andere activiteiten op het gebied van social media en kerk. (@fromvlee)