Na de verhitte jaren ’70 en 80 is het lang stil geweest in de kerk als het gaat over politiek. Er waren slechte ervaringen met voor- en tegenstanders van kruisraketten en daardoor ontstond schroom en soms zelfs weerzin.

Geruchtdag op vrijdag 14 januari 2011:

met Lezingen door: Bram Gandia (omroeppastor) en Doekle Terpstra (CDA-prominent), een Masterclass ‘Hoe leer ik speechen als Obama’ door Wouter Klaassen en Workshops onder leiding van:  Jurjen Beumer, Ruard Ganzevoort, Bram Grandia, Arjan Plaisier & Marchien Timmerman.

Plaats:
Conferentiecentrum Hydepark
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX  Doorn.
10.00 – 16.00 uur

Doelgroep:
Protestantse theologen, die werkzaam zijn (of waren) als gemeentepredikant, geestelijk verzorger, kerkelijk werker of anderszins.

Over het thema: Het zwijgen voorbij?

Na de verhitte jaren ’70 en 80 is het lang stil geweest in de kerk als het gaat over politiek. Er waren slechte ervaringen met voor- en tegenstanders van kruisraketten en daardoor ontstond schroom en soms zelfs weerzin.

Aan de andere kant is er soms een moment dat je als kerk en als individuele predikant je stem moet verheffen – en profetisch mag spreken. Zijn er in onze tijd momenten dat je vanuit het evangelie iets zinvols, nieuws, en misschien tegendraads kunt inbrengen? Hoe kijkt u daar tegen aan? Om welke maatschappelijke kwesties zou het dan gaan – over polarisatie in de samenleving, over het populisme, over de Islam of over heel andere zaken? En hoe graaf je als kerk net een beetje dieper dan gemakkelijke uitspraken over liefde voor de vreemdeling? Wat voor mensbeeld heb je als kerk – en welk beeld van de samenleving heb je – en waardoor worden die beelden gevoed?

Bram Gandia zal deze problematiek benaderen vanuit de invalshoek van kerk en theologie. Hij is omroeppastor en hoofd van het IKON-pastoraat.
Doekle Terpstra zal zijn visie geven vanuit de politieke praktijk. Hij is oud-voorzitter van het CNV, heeft diverse bestuursfuncties, o.a. het voorzitterschap van de HBO-raad, en is CDA-prominent.

Programma

10.00 uurInloop, aanmelden en koffie
10.30 uur‘Politiek ochtendgebed’ in de kapel
11.00 uurLezingen:
– Bram Gandia
– Doekle Terpstra
12.30 uurVerkiezingslunch
13.15 uurPauzeprogramma:
Masterclass ‘Hoe leer ik speechen als Obama’
door Wouter Klaassen
14.15 uurEven bijpraten vanuit OGG
14.15 uurWorkshops met:
1. Jurjen Beumer: Politieke stem in de stad
2. Ruard Ganzevoort: Theoloog en politicus
3. Bram Gandia: Meet and Greet. Verder praten naar aanleidng van de lezing
4. Arjan plaisier: De Protestantse Kerk in Nederland en de landelijke politiek
5. Marchien Timmerman: Wat heeft (of wat kan?) de dominee met de buurt? Kerk en politiek van onderop.
15.30 uurAfsluiting en borrel

Kosten en aanmelding

Kosten van de dag: cash te voldoen bij aankomst

€ 40,- voor leden
€ 20,- voor studenten (op vertoon van collegekaart)
€ 50,- voor niet-leden

Het is mogelijk ter plekke lid te worden van OGG en dan voor € 40,- deel te nemen aan deze studiedag. Het is mogelijk en deel van de studiedag bij te wonen, maar niet tegen gereduceerd tarief.

Aanmelding – vóór 7 januari 2011 – online via het webformulier