Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat Op Goed Gerucht een eigen catechismus zou vervaardigen? Wordt OGG dogmatisch, hoogmoedig of is ze de weg kwijt? Op 4 juni presenteert OGG, op de vertrouwde plaats van bijeenkomst te Doorn, de Doornse Catechismus. Deze is niet bedoeld als een nieuw belijdenisgeschrift, niet als vervanging van de traditionele belijdenisgeschriften, laat staan als een geschrift dat ondertekend dient te worden. De Doornse Catechismus vormt ook niet de zoveelste poging Gods Woord aan letters en papier te ketenen, maar is bedoeld als bijdrage aan het collage waarmee generaties van gelovigen telkens weer hun geloof verdiepen. Moderne theologie is meerstemmig. Dat geldt ook voor de Doornse Catechismus, waaraan 13 auteurs uit de kring van OGG hebben meegewerkt. Dat ongeluksgetal houdt meteen een zelfrelativering in: wij zijn niet onfeilbaar. In de beproefde vorm van vragen en antwoorden is geprobeerd om voor nieuwsgierige gelovigen, halfgelovigen en ongelovigen opnieuw de centrale geloofsthema’s uiteen te zetten. Met een knipoog naar de Heidelbergse Catechismus komt de vraag aan de orde: Wat is mijn diepste troost? Maar worden vragen gesteld als: Bestaat God? Is Jezus lichamelijk opgestaan uit de dood? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Is God dezelfde als Allah? Heeft God humor?

Op de komende 22ste studiedag wordt het 10jarig jubileum van OGG wordt gevierd. Op deze dag zal de Doornse Catechismus studieus in het zonnetje worden gezet. De hoofdlezing wordt verzorgd door Prof. dr. Evert Jonker. Hij zal er een uitvoerige en, zoals we van hem gewend zijn, diepgaande reactie op geven: Wat betekent het dat dit document hier en nu verschijnt? Welk godsbeeld doemt er uit op? Wat is de relatie met de traditie? Wat veranderde er? Wat blijft?

Prof. dr. Evert Jonker (1946) was godsdienstleraar, predikant en universitair docent catechetiek en liturgiek. Vanaf zomer 2001 is hij hoogleraar praktische theologie aan de PThU. Hij is hoofdredacteur van het vaktijdschrift Praktische Theologie.

Programma:

10.00:                         Inloop met koffie en gebak

10.30:                        Opening in de kapel

11.00:                        Presentatie van de Doornse Catechismus

11.30:                        Lezing Evert Jonker

 In gesprek met de inleider

12.30:                         Jubileumlunch

13.30:                        Cabaret door Alex van Ligten en Gert Toes

14.30:                        Workshops met:

Evert Jonker : God in de DC

Gilbert Baudet: Jezus in de DC

Wim Dekker: De kerk in de DC

Wilma Hartogsveld en Jan Offringa: De Geest in de DC

Foeke Knoppers: Het vrijzinnig gehalte van de DC, Over de remonstrantse geloofsbelijdenis en de DC

15.30:                        Feestrede door de voorzitter en borrel