De hernieuwde aandacht voor missie roept tegenstrijdige gevoelens op. Van enthousiasme tot allergie, van bevrijding tot nieuwe dwang. Hoog tijd om te bezien wat er theologisch en psychologisch aan de hand is.

Geruchtdag op vrijdag 22 januari 2009:

met een lezing van:  Mechteld Jansen, Bijzonder hoogleraar Missiologie
een reactie daarop van: Tom Mikkers, Secretaris Remonstrantse Broederschap
met medewerking van:  Kirsten Slettenaar, Greet Prins, Kees Posthumus en Trudy Struijs

Plaats:
Conferentiecentrum Hydepark
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX  Doorn.
10.00 – 16.00 uur

Doelgroep
Protestantse theologen, die werkzaam zijn (of waren) als gemeentepredikant, geestelijk verzorger, kerkelijk werker of anderszins

  • Over het thema
  • Programma
  • Workshops
  • Organisatie, adressen voor nadere informatie
  • Persbericht OGG, studiedag 22 januari 2010 (nieuw venster)

Over het thema: Help, ik ben een missionaris!

De hernieuwde aandacht voor missie roept tegenstrijdige gevoelens op. Van enthousiasme tot allergie, van bevrijding tot nieuwe dwang. Hoog tijd om te bezien wat er theologisch en psychologisch aan de hand is. En te verkennen waar nieuwe kansen liggen voor mensen die niet afkerig zijn hun goede gerucht te verspreiden. Lijden moderne theologen aan koudwatervrees? Vervallen ze niet snel in oude allergieën en dito jargon zodra missionair werk ter sprake komt? En worden met frasen als ‘het behoud van de kerk versus de voortgang van het evangelie’ of ‘presentie in plaats van pretentie’ geen onvruchtbare tegenstellingen opgepoetst?

Volgens Mecheld Jansen is iedere predikant(e) of kerkelijk werker per definitie een missionaris. Zo nieuw is dat niet, maar dit besef vraagt wel om nieuwe cultuuranalytische en theologische arbeid. Laten we maar beginnen bij noties als bekering en redding. Staan we te gelukkig en relaxed in de huidige culturele ontwikkeling om te zien waar het goede nieuws contrasteert met het slechte nieuws in eigen context en samenleving? Dan zijn er misschien wel veel meer mensen die om redding roepen en zich willen bekeren dan comfortabel is voor onze theologie. Zij behoeft in dat geval achterstallig onderhoud, zonder meteen krampachtig te worden.

Mechteld Jansen is bijzonder hoogleraar Missiologie vanwege de stichting Zending der Protestantse Kerk. Zij promoveerde op de mogelijkheden die het werk van Ricoeur biedt voor een nieuw spreken over God. Recent publiceerde zij Wie zijn wij dan? Haar oratie in 2008 gaat over missiologie als theologische begeleiding bij grensoverschrijding.

Tom Mikkers is secretaris van de Remonstrantse Broederschap, en in die hoedanigheid sterk betrokken bij het Arminiusjaar (2009) en 400 jaar Remonstrantie (januari 2010). Ook is hij predikant van de gemeente Delft.