Pionier Matthias Kaljouw sprak met ons over de filosofie van Michel de Certeau, die hem inspireert. Mathias is pionier van Vondst in Deventer. De Certeau was een Franse Jezuïet en wetenschapper. Hij was historicus, filosoof, theoloog en psychoanalyticus. Ook werkte hij langdurig en intensief met jongeren. Zijn denken raakt Mathias. Zijn theologie biedt hem een basis om contact te maken met zijn doelgroep van kunstenaars en singer-songwriters. Wat hem aanspreekt in het werk van Certeau is dat hij het moment van verwarring bij het open graf serieus neemt: “Wat is er gebeurd?” Niemand weet of begrijpt dat. Dit moment van verwarring en niet-weten deelt Matthias Kaljouw met de kunstenaars in Deventer. Het is bij uitstek het creatieve moment. We waren in Deventer op 20 oktober 2017.