Op vrijdag 2 december 2015 werd het pioniersgeestnetwerk opgericht in Amersfoort door Janneke Nijboer en Berthe van Soest tijdens een studiemiddag met Michael Moynagh, de grondlegger van Fresh Expressions in Engeland. Het pioniersgeestnetwerk is er voor pioniers, en kerkelijk werkers en predikanten, die missionaire initiatieven nemen. Het biedt  inspiratie, scholing en onderlinge bemoediging. Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar. Het is een losvast netwerk, je komt als je zin hebt. Deze studiedag was een gezamenlijk initiatief van Op Goed Gerucht en de Protestantse Kerk.