Vanaf september 2018 is het pioniersgeestnetwerk niet alleen een netwerk van Op Goed Gerucht, maar ook een ‘nichenetwerk’ in de pioniersgemeenschap van de Protestantse Kerk. Dit nichenetwerk is bedoeld voor pioniers met een middenorthodoxe en vrijzinnige ligging. Voor alle duidelijkheid, we blijven een breed netwerk. We zijn er ook voor predikanten en kerkelijk werkers die andere missionaire initiatieven nemen dan pionieren.

Jeannet van Doorn is als ‘opstart begeleider’ benoemd. Zij biedt ondersteuning wanneer je en pioniersplek wilt beginnen.