In 19 september 2016 spraken we over God 9.0, een boek dat Piet van Veldhuizen op dat moment in het Nederlands vertaalde. We waren bij hem te gast in Hendrik Ido Ambacht. We leerden negen manieren kennen waarop je God kunt ontmoeten, passend bij verschillende persoonlijkheden en fasen in een mensenleven. Gott 9.0 is een boek van Marion Küstenmacher. Dat er in het Nederlandse boek over ‘lagen’ wordt gesproken in plaats van over ‘niveaus’, stamt uit deze pioniersgeestbijeenkomst. Wat in het origineel ‘lagere niveaus’ zijn, werden in deze vertaling ‘diepere lagen’ – met instemming van de auteurs.