We hebben een leiderschapsspel ontworpen voor Op Goed Gerucht pioniers: het Mirjam en Mozes leiderschapsspel. Het is een coachingsspel. De ervaringen van Mozes en Mirjam lijken op die van pioniers. Met het spel word je je bewust van de keuzes en de dilemma’s die je hebt als pionier, en krijg je richting. De ervaringen van Mirjam en Mozes resoneren daarin mee. In het spel zit gedachtegoed uit Bijbelverhalen, de Mechilta en Pirkei Avot, joodse sprookjes en hedendaagse overlevering. Regelmatig bieden we het spel aan in de trainingen voor pioniersteams, die worden georganiseerd door de Protestantse Kerk.