We komen op vrijdagmiddag 24 november bij elkaar met het pioniersgeestnetwerk in de Bavo in Haarlem. Het onderwerp is: klimaatrouw, hoe daar mee te dealen? 

Heb je zin om te komen?

De klimaatverandering levert diep verdriet en grote zorgen bij heel veel mensen. Mensen zien hoe dieren bedreigd worden en hoe wereldwijd mensen getroffen worden door overstromingen en orkanen. Ze hebben verdriet over hun eigen toekomst en de toekomst van hun kinderen, die zoveel bedreigender is. We gaan op deze middag brainstormen, materiaal ontwikkelen voor de omgang met klimaatrouw. We richten ons daarbij op mensen buiten de kerk: jonge ouders, grootouders en alles daartussen in.

Je krijgt eerst achtergronden over rouw aangereikt door Corinne de Graaf. Zij heeft een eigen opleiding, Rouwen met Compassie. Met die inleiding in ons achterhoofd gaan we brainstormen over klimaatrouw. Hoe ermee om te gaan? Hoe er niet in te verzinken? Hoe eer je je verdriet? Hoe ga je toch verder, met levenslust? We denken aan bijeenkomsten, werkvormen, loopvragen voor wandelingen, creatieve vormen, wat er maar bij ons opkomt en delen wat we misschien al in onze achterzak hebben zitten.

We verwachten er veel van. Pastores zijn creatief, kunnen verdriet verdragen en zijn gevoelig voor de kracht van rituelen en het delen van ervaringen. We zien dit als dienst van de kerk aan de wereld.

Je gaat naar huis met ideeën, die je kan toepassen op je eigen situatie.

Waar: De Bavo, Grote Markt 22, Haarlem

Wanneer: vrijdagmiddag 24 november.

Tijdstip: 14.00-16:30 (inloop vanaf 13.30)

Opgave: berthevansoest@gmail.com

Het pioniersgeestnetwerk is een landelijk los netwerk van pioniers, pastores, predikanten en kerkelijk werkers, die iets hebben met ‘kerk naar buiten gericht’. Je kunt meedoen, zonder je aan te sluiten

Foto: Urmas Ojango, Flickr.