In zijn nieuwe boek Boven is onder ons: Denken over God na God beschrijft Rick Benjamins hoe het theologisch gesprek over de God na God zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Biedt hij daarmee handvaten aan theologen en predikanten om in de huidige tijd over God te spreken? Onder leiding van prof. dr. Petruschka Schaafsma gaan diverse theologen in gesprek over de denkbeelden die Benjamins in dit boek presenteert.

Voor meer informatie: Studiemiddag ‘Helpt God na God ons verder?’ – Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl)