Op Goed Gerucht organiseert een open expertmeeting rond het boek ‘De inspiratie van ruimzinnig pionieren’. Mechteld Jansen, Rick Benjamins en anderen schetsen in dit boek de contouren van een ruimzinnige missiologie. Ook staan er eerste reflecties in op een beginnende praktijk o.a. van Stefan Paas en Henk de Roest. Graag gaan we met jullie in gesprek. Vragen voor de expertmeeting zijn: ‘Wat leren we uit boek?’ en ‘Hoe verder met ruimzinnig pionieren?’ Sake Stoppels en Annemiek de Jonge starten met een eerste reactie, experts uit de praktijk komen daarna aan het woord. De bijeenkomst eindigt met een feestelijke borrel. De expertmeeting wordt georganiseerd door Op Goed Gerucht en hartelijk ondersteund door het Landelijk Team Pionieren.

Plaats: Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Tijd: Vrijdag 25 november 15.00 (inloop 14.30) – 17.00 (16.30 borrel)

Verloop van de open expertmeeting

14.30 inloop

15.00 start inhoudelijk programma

16.30 borrel

17.00 einde

Je kunt je opgeven voor de open expertmeeting via opgoedgerucht@gmail.com.

Het boek

‘De inspiratie van ruimzinnig pionieren’ breekt een lans voor nieuw licht en frisse lucht in de theologie. Het wil daarmee inspiratie bieden aan de pioniersbeweging.

Ruimzinnig pionieren kenmerkt zich door onbevangenheid. Het speurt naar vormen van geloven, hopen en liefhebben in de dagelijkse realiteit. Het klampt zich niet vast aan versteende kerktaal. Het wil ruimte geven aan zinvol leven. Het bestaat uit ontmoetingen, in aandacht voor de verwondering en worsteling op zielsniveau. Pioniers zijn mensen die gaan waar nog geen wegen zijn, in de hoop dat onderweg de draagkracht van het christelijk geloof zich wel zal bewijzen.

Dit betekent samen optrekken, steun en uitdaging bieden, ook in de maatschappelijke vragen van mensen die wonen, werken, spelen en leren, relaties aangaan en keuzes maken. En te midden daarvan, putten uit de christelijke traditie. Welk zinnig spreken ontstaat daar? Welke prille vormen van gemeenschap? Welke rituelen en manieren van Bijbellezen?

De auteurs van dit boek voelen zich met verschillende stromingen in kerk en theologie verbonden en hebben allemaal affiniteit met pionieren. Ze leggen onderling verschillende accenten. Ze schrijven voor gemeentes die het experiment niet schuwen, voor pioniers en pioniersteams die verder willen denken.

Inhoud

Mechteld Jansen – Je moet ‘t ruim zien – Een proeve van missiologie voor ruimzinnig, ruimhartig en ruimgevig pionierswerk.

Rick Benjamins – De levenswerkelijkheid van mensen en het begrip van God.

Stefan Paas – Luisteren en liefhebben.

Henk de Roest – Ontluikende (geloofs)gemeenschapsvorming in ruimzinnige pioniersplekken

Gert-Jan Roest – Een dansende pioniersgemeenschap.

Berthe van Soest – De wond als begin en locus van missiologie.

Cristina Pumplun – De rol van rituelen op ruimzinnige pioniersplekken.

Willemien van Berkum – Bijbellezen, de wereld gaat open.

De open expertmeeting

Als eerste geven Sake Stoppels en Annemiek de Jonge een reactie aan de hand van de vragen ‘Wat leren we uit het boek?’ en ‘Hoe verder met ruimzinnig pionieren?’. Vervolgens komen experts uit de praktijk aan het woord en daarna is er ruimte voor gesprek met alle deelnemers. De expertmeeting wordt geleid door Jeannet van Doorn, voorzitter van Op Goed Gerucht.

Sake Stoppels is lector in de theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, waar hij onderzoek doet naar pionierende geloofsgemeenschappen. Hij leidde onder andere een Impact onderzoek in de PKN naar de impact van pionieren op sociale verbondenheid en geloofsontwikkeling  (2020).

Annemiek de Jonge is opleidingsmanager en senior onderzoeker lectoraat Zorg en Zingeving aan Hogeschool Viaa. Zij promoveerde op ‘Als een madeliefje tussen de straatstenen. Soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in evangelicale gemeenschapsvorming’ (2021).

Experts uit de praktijk:

Nynke Dijkstra, vanaf het begin beleidsmatig betrokken bij pionieren in de Protestantse Kerk Erik Jan Tillema, pionier Zin in Zijpe.

Miriam Bierhaus, pionierbegeleider

Boekgegevens

Mechteld Jansen en Berthe van Soest (red.), De inspiratie van ruimzinnig pionieren. Beschouwingen van theologen bij een groeiende praktijk, Kampen: Uitgeverij van Warven 2022

Eerder verscheen:

Jeannet van Doorn (e.a) Ruimzinnig pionieren. Praktijkverhalen. Kampen: Uitgeverij van Warven 2021. In dit boek wordt de praktijk van pionieren toegelicht en komen pioniers zelf aan het woord. De boeken vormen een tweeluik.