VVP en OGG over de EO

Linkerflank Protestantse Kerk roemt nieuwe koers EO

‘Een positieve ontwikkeling die alle kerken in Nederland ten goede komt’. Zo willen de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en Op Goed Gerucht (OGG) de nieuwe koers die de Evangelische Omroep (EO) voorzichtig inzet omschrijven.

‘In de afgelopen jaren zien we dat de omroep steeds meer een spreekbuis wordt van alle kerken in Nederland - van vrijzinnig tot gereformeerd’, aldus de twee organisaties uit de linkerflank van de Protestantse Kerk. ‘Dat doet zij enerzijds met traditionele uitzendingen zoals ‘Nederland Zingt’ en anderzijds met programma’s over bijvoorbeeld homo-emancipatie’.

Nu de IKON een thuis heeft gevonden bij de EO, lijkt de van oorsprong behoudende omroep in te zien dat zij zeer goed in staat is om alle facetten van het christelijke geloof in programma’s weer te geven. ‘Zo doet zij recht aan het geloof in Nederland dat al eeuwen zeer pluriform is. Juist door die verscheidenheid te laten zien, wordt het verhaal van de EO alleen maar sterker en ook aantrekkelijker voor niet-christenen’.

Het betreurt de VVP en OGG dat de EO onlangs in opspraak is gekomen omdat zij haar christelijke wortels losgelaten zou hebben. De kritiek was gericht op programma’s en op de aanstelling van de vrijzinnige Tom Mikkers als programmamaker. Het beteurt de moderne protestanten dan ook dat een uitzending van ‘Het Vermoeden’ vanwege de kritiek is uitgesteld omdat daarin LHBT-dominee Wielie Elhorst te gast is. ‘Als statement willen wij laten zien dat het nieuwe beleid van de EO door veel christenen ook wordt gesteund. Wij roemen de nieuwe koers die van de EO een omroep wil maken waar heel christelijk Nederland naar kan kijken’.

De VVP en OGG hopen dat de EO haar nieuwe koers blijft continueren en dat zij samen met de IKON programma’s durft te blijven maken over onderwerpen die kunnen schuren.