38ste Geruchtdag, 1 juni 2018: ‘Het ambt buiten de kerk’

Als er geen kerk meer zou zijn, waar blijft dan de dominee? Kan hij\zij aan de slag als ZZP’er, vrijgevestigd pastor, herder met wisselende contacten?

De komende studiedag van Op Goed Gerucht gaat over het ambt buiten de kerk: wat heb je als predikant te bieden aan een geseculariseerde samenleving vol religiositeit, mét of zónder de achterban van een gemeente? En valt daar ook nog wat mee te verdienen, behalve schatten in de hemel?

Plaats studiedag: Bergkerk, Amersfoort

Meer lezen 

 

Lezing Mechteld Jansen

Op vrijdag 26 januari 2018 hield Op Goed Gerucht de studiedag 'Hartsverlangen' over pionieren. Lees hier de op die dag gehouden lezing door Mechteld Jansen.

 

Nieuwe website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

De eerste bijdrage neemt Rick Benjamins voor zijn rekening, bijzonder hoogleraar aan de rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft een liberale kijk op de betekenis van de Reformatie (500 jaar!) en de toekomst van de protestantse kerk en eredienst. In dit kader zal hij ervoor pleiten in vernieuwde vorm de Maaltijd weer centraal te stellen in de protestantse viering.

 

Linkerflank Protestantse Kerk roemt nieuwe koers EO

Persbericht:

‘Een positieve ontwikkeling die alle kerken in Nederland ten goede komt’. Zo willen de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en Op Goed Gerucht (OGG) de nieuwe koers die de Evangelische Omroep (EO) voorzichtig inzet omschrijven.

Lees meer

 

Liberaal christendom blijft populair

Ook na de zomermaanden blijft het boek ‘Liberaal christendom’ onverminderd populair.

Een derde druk van deze theologische bestseller is in voorbereiding en in het seizoen 2016/2017 worden in het gehele land meer dan veertig lezingen gegeven door de auteurs van het boek. Ook organiseren veel gemeenten gespreksavonden en -kringen rondom het boek.

’Smakelijke kost voor de reflectieve christen’, schreef dagblad Trouw in een positieve recensie. In het begin 2016 verschenen boek worden christelijke thema’s op een liberale manier overdacht. Ook andere periodieken waren enthousiast over de publicatie, net zoals de lezers zelf: binnen enkele weken was de eerste druk uitverkocht.

Met de vele activiteiten die staan gepland, blijft het succes van ‘Liberaal christendom’ nog even voortduren.

’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

Lezingen 34ste Geruchtdag 'Liberaal christendom heeft de toekomst'

Op vrijdag 24 juni 2016 uur hield Op Goed Gerucht een studiedag over Liberaal christendom. Lees de op die dag gehouden lezingen van Wouter Slob, Mechteld Jansen en Rick Benjamins.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.