Volgende Geruchtendag 19 juni

 De volgende Geruchtendag vindt plaats op vrijdag 19 juni en gaat over 'Zin'. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig op zoek is naar 'zin'. Wat kunnen wij deze zoekers bieden? En hebben wij zelf nog wel zin? Hoofdspreker is journalist en schrijver Fokke Obbema die onlangs het boek 'De zin van het leven' schreef. Meer informatie volgt spoedig. 

  

 

 

 

 

 

De Vrijzinnige Lezing: 13 maart

Op vrijdag 13 maart vindt De Vrijzinnige Lezing plaats die dit keer wordt uitgesproken door de remonstrantse theologe Christa Anbeek. In haar lezing 'De moed om kwetsbaar te zijn' gaat zij in op de vraag wat er gebeurt als wij ons kwetsbaar durven op te stellen.

‘Menselijk samenleven is momenteel vooral gericht op orde, veiligheid, controle en beheersing. In de Westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controle-verlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd, en/of naar het privédomein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog?’ aldus Anbeek. 

De Vrijzinnige Lezing vindt plaats in de Geertekerk Utrecht en begint om 20.00 uur.  Voor meer informatie, klik hier.

 

Blik naar buiten: 13 maart

Op 13 maart vindt het landelijk missionair evenement ‘Blik naar buiten’ plaats. Sinds een paar jaar is Op Goed Gerucht betrokken bij het landelijke pioniersteam. In het kader daarvan verzorgen we ook een workshop bij Blik naar Buiten. Onder de titel 'Een goed begin: gemeente- en buurtscan' gaan we op zoek naar wat jouw gemeente in de wijk/dorp/stad zou kunnen betekenen. Waar ben je als gemeente goed in, waar liggen je kwaliteiten, wat is je verlangen? En wat is het verlangen in jouw buurt/wijk/dorp? Wat leeft daar, waar liggen kansen? Vervolgens maken we een begin met een plan van aanpak. Workshopleider: René van der Rijst, voorzitter van OpGoed Gerucht, predikant en initiator van Kerk- en buurtproject Verhalenhuis Haarlem.

 

Draag bij aan de nieuwe website

Tot besluit: de stuurgroep is bezig een nieuwe website in de lucht te krijgen. Hiervoor zoeken wij fotomateriaal van studiedagen en andere activiteiten van Op Goed Gerucht. Heb je wat gekiekt en opgeslagen? Stuur het naar opgoedgerucht@gmail.com. Liefst in zo groot mogelijk formaat (hoe meer MB's, hoe beter). Om OGG een gezicht te geven lijkt het ons ook mooi om voor de website een collage van OGG dominees/kerkelijk werkers te maken. Mogelijk in vol ornaat (d.w.z. in toga o.i.d). Dus: een foto van jezelf in je "zondagse pak"  of incognito, op je wekelijkse werkplek ("in actie") of "onder de mensen", is ook hartelijk welkom.

 

 

Website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

Het boek ’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.