Reactie op campagne PKN

Het was te verwachten, dat er kritiek zou komen op de nieuwe campagne van de Protestantse Kerk in Nederland. De voornaamste kritiek die gehoord wordt, is dat het woord ‘God’ er niet in voorkomt. Predikantenbeweging Op Goed Gerucht, met ruim 400 leden, mist God ook wel eens. Maar niet in de nieuwe campagne van de Protestantse Kerk Nederland. Wij zijn blij met de campagne van de PKN.


Lees meer

 

Linkerflank Protestantse Kerk roemt nieuwe koers EO

Persbericht:

‘Een positieve ontwikkeling die alle kerken in Nederland ten goede komt’. Zo willen de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en Op Goed Gerucht (OGG) de nieuwe koers die de Evangelische Omroep (EO) voorzichtig inzet omschrijven.

Lees meer

 

Vooraankondiging 35ste geruchtdag

Hete hangijzers

Hydepark 27 januari 2017, 10.00-16.00

Als Wilders straks de grootste wordt, wat dan? 
Gaan we van de kansel een stemadvies geven? Komt er actie?
Of als er een asielzoekerscentrum om de hoek komt en er komt fel protest – bemoei je je daarmee?

Meer informatie over de komende, 35ste Geruchtdag

 

De Vrijzinnige lezing: Catherine Keller

Op Goed Gerucht steunt de eerste ‘Vrijzinnige lezing’. Het is de bedoeling dat De Vrijzinnige Lezing tweejaarlijks gehouden wordt door een internationaal vooraanstaande theoloog die aan de vrijzinnige theologie een goede impuls kan geven.

Op 10 maart, 20.00 uur, geeft Catherine Keller de eerste Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. 

Keller (1953) is hoogleraar aan Drew University bij New York. Ze heeft een brede achtergrond in de procestheologie, de feministische theologie en ze is vertrouwd met de postmoderne filosofie. Je kunt zeggen dat ze daarmee terreinen bestrijkt die op dit moment voor een vrijzinnige theologie belangrijk zijn.

Over God kun je niet zoveel zeggen. God is ‘een naam voor het kostbare leven van allen die daarin verwikkeld zijn’, schrijft Keller. Wij kunnen het geheel van het leven, waarin we zelf verweven zijn, met al zijn verwikkelingen en relaties niet overzien. Daardoor kunnen we ook niet zoveel over God zeggen, die daarin zit. Maar om God geven, betekent dat wij geven om onze wereld en onze onderlinge verhoudingen. Om die verhoudingen gaat het in bevrijdingstheologie, feministische theologie, eco-theologie of postkoloniale theologie.

Toegang: € 10,-

Kaarten te bestellen via: http://www.devrijzinnigelezing.nl/

 

Liberaal christendom blijft populair

Ook na de zomermaanden blijft het boek ‘Liberaal christendom’ onverminderd populair.

Een derde druk van deze theologische bestseller is in voorbereiding en in het seizoen 2016/2017 worden in het gehele land meer dan veertig lezingen gegeven door de auteurs van het boek. Ook organiseren veel gemeenten gespreksavonden en -kringen rondom het boek.

’Smakelijke kost voor de reflectieve christen’, schreef dagblad Trouw in een positieve recensie. In het begin 2016 verschenen boek worden christelijke thema’s op een liberale manier overdacht. Ook andere periodieken waren enthousiast over de publicatie, net zoals de lezers zelf: binnen enkele weken was de eerste druk uitverkocht.

Met de vele activiteiten die staan gepland, blijft het succes van ‘Liberaal christendom’ nog even voortduren.

’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

Lezingen 34ste Geruchtdag 'Liberaal christendom heeft de toekomst'

Op vrijdag 24 juni van 10.00-16.00 uur hield Op Goed Gerucht een studiedag over Liberaal christendom. Lees de op die dag gehouden lezingen van Wouter Slob, Mechteld Jansen en Rick Benjamins.

 

Actie voor SILA

Onze kerken hangt een administratieve ramp boven het hoofd

 In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die het de burgerlijke gemeenten verbiedt om nog langer gegevens door te geven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Arjen Plaisier en Wim Eijk hebben namens de PKN en RKK een brandbrief aan de regering gestuurd. Deze brief is te lezen op http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Brandbrief-over-SILA.aspx

Daar valt ook te lezen wat de gevolgen zullen zijn voor onze kerken. Het komt er, kort gezegd, op neer dat we over een paar jaar niet veel meer aan onze ledenadministratie zullen hebben, omdat die dan te veel vervuild zal zijn! De complete ‘rand’ van de kerk zal uit beeld verdwijnen, zodat alleen de actieve kern nog overblijft en dus de ontkerkelijking in een zeer hoog tempo zal doorzetten.

Alle seculiere partijen uit de Tweede Kamer hebben deze motie gesteund, dus ook veel partijen waar kerkleden lid van zijn, zoals GroenLinks, PvdA, VVD, SP en D66.

Mij lijkt het een goed idee als we individueel, maar ook als kerkenraad of classicale vergadering de verschillende partijen om opheldering gaan vragen. Stuur ze massaal een brief of mail met een protest of met een verzoek om opheldering.

Zo’n brief zou er uit kunnen zien als hier (klikken) aangegeven.

Aarnoud van der Deijl

 

Nieuw netwerk pionieren

persbericht misionair werk: Op Goed Gerucht gaat pionieren ondersteunen

Tijdens de synode op 13 november hebben Op Goed Gerucht en de afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland een overeenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking. Gezamenlijk gaan ze pioniersplekken ondersteunen. En ze gaan de verbinding tussen bestaande kerken en pioniersplekken versterken.

Op Goed Gerucht is een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de wereld willen staan. René van der Rijst is voorzitter en stelt: “We herkennen in elkaar het zoeken naar vormen van kerkzijn die relevant zijn in deze tijd. Daarom gaan we meedenken over het hoe en waarom van ‘pionieren’. Ook gaat Op Goed Gerucht bijdragen aan de trainingen voor pionierteams.”

Nieuw netwerk

Als gevolg van deze samenwerking lanceert Op Goed Gerucht ook een ‘pioniersgeest-netwerk’, een netwerk voor allen die op enigerlei wijze pionieren. Hier ontstaat uitwisseling tussen mensen uit pioniersplekken en predikanten die vernieuwend bezig zijn in een bestaande gemeente. Een eerste vrucht is de studiemiddag op 2 december in Amersfoort, met dr. Michael Moynagh. Moynagh is onderdeel van het nationale team dat in het Verenigd Koninkrijk leiding geeft aan de beweging rond fresh expressions en is verbonden aan Wycliffe Hall in Oxford. (zie hieronder)

 

 

Pioniersgeestnetwerk

Als O.G.G. zijn we wat meer betrokken geraakt bij het pioniersgebeuren. Kritisch, natuurlijk. Deden we dat niet al lang, pionieren? En is dat allemaal niet veel te evangelisch, orthodox, bekeerderig… Maar toch, her en der gebeuren ook spannende dingen. Om van elkaar te leren, willen we een ‘pioniersgeestnetwerk’ beginnen. We denken aan een virtueel netwerk van O.G.G.’ers met een pioniersgeest (dus niet alleen ‘echte’ pioniers, maar ook ‘gewone’ predikanten) met af en toe real life bijeenkomsten om van elkaar te leren, ideeën op te doen, te reflecteren op wat we doen. Geïnteresseerd? Laat het ons weten via opgoedgerucht@gmail.com

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.