37ste Geruchtdag

Hartsverlangen

ga doen wat je werkelijk wilt!

Studiedag over pionieren, vrijdag 26 januari 2018, Hydepark

 

Vanuit steeds meer kerken wordt ‘gepionierd’, op veel verschillende manieren.

Maar hoe ziet ‘Pionieren in de stijl van Op Goed Gerucht’ eruit?

Op Goed Gerucht – een beweging van theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Hoe geven we daar vorm aan buiten de kerk - in het besef te leven in een geseculariseerde samenleving die tegelijk vol zit met religiositeit.

En waarom zouden we dat doen? Vanuit welke theologische overwegingen over secularisatie en incarnatie, kerk en wereld? En vanuit welk hartsverlangen?

Hoofdsprekers: Prof. dr. Mechteld Jansen en prof. dr. Chris Doude van Troostwijk. 

Voor meer informatie, klik hier.

 

Nieuwe website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

De eerste bijdrage neemt Rick Benjamins voor zijn rekening, bijzonder hoogleraar aan de rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft een liberale kijk op de betekenis van de Reformatie (500 jaar!) en de toekomst van de protestantse kerk en eredienst. In dit kader zal hij ervoor pleiten in vernieuwde vorm de Maaltijd weer centraal te stellen in de protestantse viering.

 

Reactie op campagne PKN

Het was te verwachten, dat er kritiek zou komen op de nieuwe campagne van de Protestantse Kerk in Nederland. De voornaamste kritiek die gehoord wordt, is dat het woord ‘God’ er niet in voorkomt. Predikantenbeweging Op Goed Gerucht, met ruim 400 leden, mist God ook wel eens. Maar niet in de nieuwe campagne van de Protestantse Kerk Nederland. Wij zijn blij met de campagne van de PKN.


Lees meer

 

Linkerflank Protestantse Kerk roemt nieuwe koers EO

Persbericht:

‘Een positieve ontwikkeling die alle kerken in Nederland ten goede komt’. Zo willen de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en Op Goed Gerucht (OGG) de nieuwe koers die de Evangelische Omroep (EO) voorzichtig inzet omschrijven.

Lees meer

 

Liberaal christendom blijft populair

Ook na de zomermaanden blijft het boek ‘Liberaal christendom’ onverminderd populair.

Een derde druk van deze theologische bestseller is in voorbereiding en in het seizoen 2016/2017 worden in het gehele land meer dan veertig lezingen gegeven door de auteurs van het boek. Ook organiseren veel gemeenten gespreksavonden en -kringen rondom het boek.

’Smakelijke kost voor de reflectieve christen’, schreef dagblad Trouw in een positieve recensie. In het begin 2016 verschenen boek worden christelijke thema’s op een liberale manier overdacht. Ook andere periodieken waren enthousiast over de publicatie, net zoals de lezers zelf: binnen enkele weken was de eerste druk uitverkocht.

Met de vele activiteiten die staan gepland, blijft het succes van ‘Liberaal christendom’ nog even voortduren.

’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

Lezingen 34ste Geruchtdag 'Liberaal christendom heeft de toekomst'

Op vrijdag 24 juni van 10.00-16.00 uur hield Op Goed Gerucht een studiedag over Liberaal christendom. Lees de op die dag gehouden lezingen van Wouter Slob, Mechteld Jansen en Rick Benjamins.

 

Actie voor SILA

Onze kerken hangt een administratieve ramp boven het hoofd

 In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die het de burgerlijke gemeenten verbiedt om nog langer gegevens door te geven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Arjen Plaisier en Wim Eijk hebben namens de PKN en RKK een brandbrief aan de regering gestuurd. Deze brief is te lezen op http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Brandbrief-over-SILA.aspx

Daar valt ook te lezen wat de gevolgen zullen zijn voor onze kerken. Het komt er, kort gezegd, op neer dat we over een paar jaar niet veel meer aan onze ledenadministratie zullen hebben, omdat die dan te veel vervuild zal zijn! De complete ‘rand’ van de kerk zal uit beeld verdwijnen, zodat alleen de actieve kern nog overblijft en dus de ontkerkelijking in een zeer hoog tempo zal doorzetten.

Alle seculiere partijen uit de Tweede Kamer hebben deze motie gesteund, dus ook veel partijen waar kerkleden lid van zijn, zoals GroenLinks, PvdA, VVD, SP en D66.

Mij lijkt het een goed idee als we individueel, maar ook als kerkenraad of classicale vergadering de verschillende partijen om opheldering gaan vragen. Stuur ze massaal een brief of mail met een protest of met een verzoek om opheldering.

Zo’n brief zou er uit kunnen zien als hier (klikken) aangegeven.

Aarnoud van der Deijl

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.