39ste Geruchtdag: Waarom vieren? Vormen van protestants christendom

Op 18 januari 2019 organiseert OGG een studiedag over de eredienst. De eredienst als focus van het geloofsleven is niet langer vanzelfsprekend. Niet alleen neemt het aantal mensen dat wekelijks de diensten bezoekt in rap tempo af, ook kun je je afvragen of een gestileerde liturgie wel het centrum van het gemeenteleven zou moeten zijn; waarom niet liever iets anders zoals ontmoeting en gesprek?

Op de komende studiedag wil de studiegroep Relivant (onder andere van het boek Liberaal christendom) zich buigen over deze vraag. In plaats van allerlei goedbedoelde snelle oplossingen aan te dragen ('graag goede preken en mooie liederen') stellen we de vraag 'Waarom doe je wat je doet?' Een aantal collega's, uit de breedte van de liturgische tradities, zal in enkele vlotte lijnen eigen ervaringen met ons delen; van traditionele predikers tot creatieve pioniers.

Hierbij staan drie vragen centraal: wat doe je? Waarom doe je dat? En waarom doe je het zo? In de ochtend worden verschillende vormen van liturgie gepresenteerd, gevolgd door een inhoudelijke lezing over de huidige stand van de liturgie. 's Middags is er verdere verdieping op oude en nieuwe vormen.

De studiedag vindt plaats in de Bergkerk te Amersfoort.

Opgave via Henri Frölich: opgoedgerucht(at)gmail.com

 

 

Lezing Mechteld Jansen

Op vrijdag 26 januari 2018 hield Op Goed Gerucht de studiedag 'Hartsverlangen' over pionieren. Lees hier de op die dag gehouden lezing door Mechteld Jansen.

 

Website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

Het boek ’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

Lezingen 34ste Geruchtdag 'Liberaal christendom heeft de toekomst'

Op vrijdag 24 juni 2016 uur hield Op Goed Gerucht een studiedag over Liberaal christendom. Lees de op die dag gehouden lezingen van Wouter Slob, Mechteld Jansen en Rick Benjamins.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.