Lezingen Theo Hobson 15 & 16 maart

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

Op 15 maart (aanvang 20.00 uur) verzorgt de Britse publieke theoloog Theo Hobson de ‘Vrijzinnige lezing’ in de Utrechtse Geertekerk. De dag erna, zaterdag 16 maart, geeft hij op de PThU (10.30-13.00 uur) een ‘masterclass’ over de predikant in de publieke ruimte, georganiseerd door Op Goed Gerucht samen met De Vrijzinnige Lezing.

Meer informatie en opgave via www.devrijzinnigelezing.nl

 

Bijeenkomst pioniersgeestnetwerk 22 maart

Hoe voer je een geloofsgesprek met mensen buiten de kerk? Hoe ga je op weg en wat heb dan eigenlijk te zeggen? Misschien ga je helemaal niet op weg, maar komen geïnteresseerden bij je langs in de kerk. Wat vertel je dán, en hoe?”
Op vrijdagmiddag 22 maart komen we bijeen met het pioniersgeestnetwerk en is het thema: het  geloofsgesprek buiten de kerk. Marloes Meijer neemt ons hierin mee. Ze is schrijver en hoofdredacteur van het boek: Stukjes & beetjes. Anneke van der Velde, lid van het kernteam pionieren, vertelt over haar ervaringen met het geloofsgesprek in de cursus die ze geeft tijdens de teamtraining van pioniers. Ook is er ruimte om je eigen ervaringen met pionieren en missionaire initiatieven in te brengen. Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten ergens met elkaar te eten.


Waar: De Kerkhof 3, EngelenTijdstip: 16.00 – 18.00 uur

Kosten: €2,50

Aanmelding tot en met 20 maart bij berthevansoest@gmail.com. 

 

39ste Geruchtdag: Waarom vieren? Vormen van protestants christendom

Voor een impressie van deze studiedag gehouden op 18 januari 2019, klik hier

 

Open brief n.a.v. het synodebesluit over het homohuwelijk

Ruim 450 predikanten en kerkelijk werkers vanuit Op Goed Gerucht en de V.V.P. en van daarbuiten hebben onze Open Brief over het homohuwelijk ondertekend! Inmiddels is deze in Trouw verschenen, met ook een artikel van de redactie.

Mooi dat we op deze manier een positief geluid hebben kunnen laten horen!

Maar daarmee is het nog niet klaar.

Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met het moderamen van de synode van de PKN. Een stevig, maar goed gesprek, waarin afgesproken is, dat het synodebesluit geen eindpunt is, maar start van verdergaande gesprekken, kerkbreed. In een komende nieuwsbrief van de PKN komt hierover de volgende tekst te staan: 

‘Het gesprek in en besluit van de synode over huwelijk en levensverbintenis raakt ons allemaal. Na de vergadering van de generale synode zijn er intense gesprekken gevoerd met diverse geledingen en groepen, waaronder Op Goed Gerucht. Naar aanleiding daarvan is besloten dat een kerkbrede werkgroep materiaal gaat ontwikkelen om het gesprek in gemeenten over seksualiteit, geaardheid, zegen en huwelijk te bevorderen en te verdiepen. Het is noodzakelijk dat we in de Protestantse Kerk op een veiliger manier met elkaar spreken en handelen. Dat er in de kerk ruimte is voor zowel homo's en lesbiennes als voor mensen die moeite hebben met een zegen voor relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

ds. René de Reuver (scriba generale synode)’

Wat ons betreft is dit een mooie eerste stap op een verdere weg die – wellicht – ooit nog voert naar een kerkordewijziging. Vanuit Op Goed Gerucht zullen we betrokken blijven bij dat voortgaande gesprek en de ontwikkeling van materiaal.

(Klik hier om de lijst van ondertekenaars per 29 november te zien.) 

 

Lezing Mechteld Jansen

Op vrijdag 26 januari 2018 hield Op Goed Gerucht de studiedag 'Hartsverlangen' over pionieren. Lees hier de op die dag gehouden lezing door Mechteld Jansen.

 

Website 'Liberaal christendom'

Sinds kort kunt u de website liberaalchristendom.nl bezoeken. Deze als vervolg op de succesvolle publicatie die begin 2016 verscheen. Het is de bedoeling de in dit boek gepresenteerde theologie bij een groot publiek onder de aandacht te houden of te brengen, en het verwoordde gedachtegoed anderszins uit te werken. We proberen driemaal per jaar met een nieuw hoofdartikel te komen, aangevuld met reacties van een of twee anderen.

Het boek ’Liberaal christendom’ is geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de moderne theologenbeweging Op Goed Gerucht. Deze theologen vormen de studiegroep Relivant.

Klik hier voor gespreksmateriaal over het boek, te gebruiken voor gemeente-avonden.

 

OGG?

Creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Daarnaar is Op Goed Gerucht op zoek. Vernieuwende theologie midden in de samenleving. OGG staat voor vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.