Persbericht 3 oktober

Doornse Levenskunst weerlegt malle spotjes Humanistisch Verbond

‘Ik geloof in het leven vóór de dood’, laat het Humanistisch Verbond bekende Nederlanders als Alexander Pechtold verkondigen. De suggestie is duidelijk. Christenen zouden het gewone leven van alledag verwaarlozen vanwege hun geloof in een hiernamaals.

Hoe onzinnig deze bewering is, wordt aangetoond in de bundel Doornse Levenskunst, die onlangs verscheen. Zestien predikanten, verbonden aan Op Goed Gerucht, laten daarin zien hoe rijk de christelijke traditie is aan inzicht en inspiratie voor een mooi, goed en waarachtig leven hier en nu.

Daarmee beweren de auteurs niet dat dood voorgoed dood zou zijn. Hoe vanuit OGG gedacht wordt over een leven na de dood is terug te vinden in haar eerdere, zeer succesvolle bundel over modern geloven: Doornse Catechismus (2010, zevende druk 2012).

In een mooie recensie voor magazine Volzin toont Lisette Thooft haar waardering voor verschillende ‘verrassende passages’ in dit boek (Volzin 18, 14 september 2012). Met name het fragment over vrijheid als ‘onbezorgde aanwezigheid’ sprak haar aan.

Nuchtere, protestantse theologen zoeken levenskunst dicht bij huis. In de lijn van mensen als Joep Dohmen verbinden zij levenskunst met ‘positieve vrijheid’. Vanuit hun eigen christelijke traditie weven zij daar noties doorheen als aanvaarding, roeping, verwondering en dankbaarheid om het leven.

Over het boek

Titel: Doornse levenskunst. Mooi, goed en waarachtig leven | Auteur: Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld & Stephan de Jong (red.) | Kok Utrecht 2012, Paperback, 180 pagina’s, prijs € 14,50, ISBN 978 90 435 1523 8

 Meer info over dit bericht: Jan Offringa, tel: 0318- 542979, gsm: 06 4989 4905, email: j.offringa(at)planet.nl Meer info over deze uitgave, of voor aanvragen van een recensie-exemplaar, kunt u contact opnemen met Margaretha Oostinga, via e-mail moostinga(at)kok.nl of promotie(at)kok.nl