De Doornse Levenskunst

Als vervolg op de succesvolle Doornse Catechismus publiceerden zestien dominees van Op Goed Gerucht een boekje over Levenskunst. Puttend uit de schatten van de christelijke traditie gaan ze in op het leven met God, met onszelf en met anderen. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld gebed, ketterij, ambitie, omgaan met mislukkingen, trouw en macht. De Doornse Levenskunst biedt een moderne impressie van de oude christelijke levenskunst.

Doornse Levenskunst. Mooi, goed en waarachtig leven.

Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld & Stephan de Jong (red.)

(179 p. | € 14,50 | ISBN 978-90-435-1523-8 | Kok, Utrecht juni 2012)

 

Persbericht 3 oktober:  Doornse Levenskunst weerlegt malle spotjes Humanistisch Verbond

Recensie Kerk in Stad

Delen: