Publicaties

Geruchten

De nieuwsbrief Geruchten verschijnt ongeveer driemaal per jaar. Wat valt erin te vinden? In elk geval de ontmoeting van theologie en cultuur - theologie met passie, theologie die zowel afstand neemt als theologie die zich verbindt met het leven, mensen, de ziel en, ja, uiteindelijk dus ook met God. Elk nummer heeft een thema. Diverse leden van Op Goed Gerucht en gastschrijvers leveren...Lees verder

Delen:

Doorns Evangelie

Heeft het goede nieuws van gisteren vandaag nog iets te zeggen? In Doorns evangelie staat het evangelie van Marcus centraal. Moderne theologen schrijven over het oudste evangelie. De verhalen over Jezus zijn soms ontroerend mooi, vaak vreemd en niet zelden onbegrijpelijk. In 52 korte hoofdstukken lezen 21 predikanten van Op Goed Gerucht (PKN) het oudste evangelie, dat van Marcus,...Lees verder

Delen:

De Doornse Levenskunst

Als vervolg op de succesvolle Doornse Catechismus publiceerden zestien dominees van Op Goed Gerucht een boekje over Levenskunst. Puttend uit de schatten van de christelijke traditie gaan ze in op het leven met God, met onszelf en met anderen. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld gebed, ketterij, ambitie, omgaan met mislukkingen, trouw en macht. De Doornse Levenskunst biedt een...Lees verder

Delen:

De Doornse Catechismus

Dertien dominees van Op Goed Gerucht beantwoorden in totaal 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis. Bestaat God? Is hij dezelfde als Allah? Is de mensen gode of slecht? Wat gebeurt er na de dood?Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord. De Doornse Catechismus biedt zo een modern antwoordvoor hoofd én hart. Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe...Lees verder

Delen:

Theo, de glossy van OGG

THEO Over moderne protestantse dominees Een glossy die verscheen ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van Op Goed Gerucht Rick Benjamins, een van de oprichters, schrijft over het gedachtegoed in eigen kring. De drie voorzitters die OGG de afgelopen jaren kende - onder wie de huidige synodepreses Peter Verhoeff - worden geïnterviewd, en ook aankomend voorzitter Wilma...Lees verder

Delen:

<< Eerste < Vorige Page 1 Page 2 Volgende > Laatste >>

De dwaas en de koning

Een dwaas ging tot vermaak van velen naar de koning omdat hij diens leraar wilde worden. Ook de vorst lachte om de dwaas: ‘Wat zou een dwaas als jij mij nu kunnen leren?’ ‘Ziet u wel,’ zei de dwaas. ‘U stelt me meteen al een vraag.’ De koning was even stil. Hij glimlachte: ‘Je reageert slim, maar hoe zouden mijn onderdanen het vinden als hun koning een dwaas als leraar zou hebben?’ ‘Beter een dwaas als leraar dan een dwaas als koning,’ klonk het antwoord. De koning was even uit het veld geslagen door de antwoorden van de dwaas. Door een slime vraag wilde hij alsnog de zaak redden. ‘Maar als ik een dwaas als leraar neem, ben ik dan niet zelf een dwaas?’ ‘Koning, alleen een dwaas zal altijd van zichzelf zeggen dat hij geen dwaas is.’ Hierop benoemde de koning de dwaas tot zijn leraar.

(Vrij naar: E. Kaniok, Sleutels tot het hart, Verhalen en parabels uit Oost & West, Rotterdam, 2005)